PDF – nieuwsbrief-mayibongwe-2016-10-21 OVERLEG MET DE ZENDINGSADVIESOCMMISSIE Een aantal instanties uit de Ned. Ger. Kerk van Kampen heeft een avond gehad waarop gesproken is over de veranderde situatie met betrekking tot de zusterkerken in Zuid-Afrika. Initiatiefnemer was de kerkenraad. Uitgenodigd waren, naast de zendingsadviescommisssie, de plaatselijke…