Gebedsbrief voor de zending  –  juli 2017           “Toen Hij de menigte zag, werd Hij innerlijk met ontferming over hen bewogen….Toen zei Hij tot zijn discipelen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat…