Gebedsbrief voor de zending Richmond, 15 maart 2018 “En Philippus opende zijn mond en uitgaande van dat Schriftwoord predikte hij hem Jezus” (Hand. 8:35). Zo kwam het evangelie naar Afrika. Nadat Philippus het goede nieuws had gebracht aan de syncretisten in Samaria die uit waren…