Via deze download-link kunt u een video-groet van Ds. Hlela, opgenomen tijden het laatste bezoek van de delegatie. De vertaling is als volgt: Goedemorgen. Mijn naam is Thulan Hlela. Ik ben predikant van de gemeente Umbumbulu Unlazi. Ik wil u namens mij, mijn familie, de kerkenraad…