Gebedsbrief voor de Zending “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn” (Joh. 13:35). “Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen, die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn,Vader. Zoals u in mij bent…