13 juli 2020 “Heer, bij u zijn we veilig, elke generatie weer. God u bent er altijd geweest. U was er eerder dan de bergen, al voordat de aarde bestond. U was er al voordat alles begon, en u zult er altijd zijn” (Ps. 90:1…