Overview and history

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…”
Link naar powerpoint presentatie: klik hier (eventueel ook te downloaden voor gebruik in gemeente)
De Vrijgemaakte Kerk van Kampen wilde in de jaren vijftig van de vorige eeuw opnieuw gehoor geven aan deze opdracht van Jezus, opdat door de verkondiging van het evangelie alle volken de Here God leren kennen en Hem aanbidden en Jezus Christus erkennen als hun Verlosser en Heer.
Men ging op zoek naar een nieuw zendingsterrein en vond dat in Zuid- Afrika. In 1958 is ds. Hans Vonkeman uitgezonden naar Zuid- Afrika, waar hij een zendingsterrein kreeg, met toestemming van de GKSA (de Gereformeerde Kerk in Zuid- Afrika), in het zuiden van de provincie KwaZulu- Natal, in het Richmond-district, rond Groothoek/ Enkumane, om te gaan werken onder de Zulu- bevolking.
Er is veel gebeurd in 50 jaar: veel Zulu’s kwamen tot geloof. Nieuwe kerken zijn ontstaan, sommige ook weer opgeheven. Nu zijn er vier zelfstandige gemeenten geïnstitueerd in: KwaMncane, Ndaleni, Imbumbulu/ Umlazi en Mid-Illovo, met een eigen predikant, kerkenraad, eigen verantwoordelijkheden, ook in zendingszaken. Met deze kerken heeft Kampen een zusterkerkrelatie. Met hen is in 2001 een zogenaamd Partnership-agreement gesloten.
Historisch overzicht aan de hand van jaartallen

1950 De Generale Synode van de Vrijgemaakte kerken besluit dat de plaatselijke kerk haar zendingsroeping in vrijheid moet volbrengen.
1954 De kerk van Kampen besluit een nieuw zendingsterrein te zoeken.
1958 Ds. Vonkeman wordt door de kerk van Kampen uitgezonden naar Zuid- Afrika.
1959 Ds. Vonkeman begint met de verkondiging van het evangelie op Groothoek, in het Richmond-district, in de provincie KwaZulu- Natal. (1990 emeritaat, overleden in 2010)
1960 Eerste kerkdienst op Groothoek, onderwijs aan kinderen.
1962 Ds. Van de Berg wordt uitgezonden door Kampen als 2e zendeling (tot 1968)
1966 Start medische kliniek op Groothoek.
1968 Ds. Reitsema wordt uitgezonden door de kerk van Kampen naar het Richmond- district. (2006 emeritaat)
1968 Kerkscheuring in Nederland. Ontstaan Nederlands Gereformeerde Kerken.
1969 Er zijn 14 preekplaatsen in Zuid- Natal.
1970 De eerste Zulukerken worden geïnstitueerd in Zuid- Natal.
1973 Ds. Van Stelten wordt uitgezonden door Kampen (tot 1978)
1977 Opening Bijbelschool op Groothoek.
1980 Ds. Wielenga wordt uitgezonden door Kampen (2001 emeritaat)
1981 Er zijn 25 preekplaatsen in Zuid- Natal.
1983 De synode van de GKSA geeft toestemming predikanten op te leiden.
1990 Ds. De Haan wordt uitgezonden door Kampen naar het Vumukwenza- gebied, Groothoek, Zuid- Natal.
1992 Begin van partnerschap tussen de kerk van Kampen en een van de Zulugemeenten.
1994 Eerste democratische verkiezingen in Zuid- Afrika. Veel politieke en maatschappelijke onrust. De apartheid wordt afgeschaft.
2001 De kerk van Kampen sluit een Partnership- agreement met de Reformed Churches of KwaMncane, Mid- Illovo, Ndaleni en Imbumbulu/ Umlazi.
2007 Ds. Vel Tromp wordt uitgezonden door Kampen als ‘toeruster’, om onderwijs te geven aan predikers die de vele verspreid liggende preekplaatsen bedienen.
2011 Ds. Vel Tromp begint met ‘Urban Mission”, evangelieverkondiging in de stad Durban.
2013 Ds. Vel Tromp keert terug naar Nederland.
2014 Ds. De Haan, de laatste Nederlandse NGK zendeling in Zuid Afrika, zal terug keren naar Nederland.

Geef een reactie

Required fields are marked