Financial contributions

Fondswerving
De Kamper zending in Zuid Afrika wordt bekostigd door:

  • Bijdragen van de leden van de NGK van Kampen
  • Bijdragen van de leden van de SBK binnen de NGK.
  • Legaten
  • Acties

Bijdragen leden NGK
Bijdragen kunnen meestal worden overgemaakt naar een speciaal hiervoor bestemd rekeningnummer van de lokale NGK gemeente en/of er kan geld worden gegeven wanneer er gecollecteerd wordt voor de zending in de kerkdiensten.
Legaat in uw testament:
U kunt ook steunen door geld na te laten in de vorm van een legaat. Dit is een bepaling in uw testament waarin u aangeeft dat u een bepaald bedrag nalaat aan de zending in Zuid Afrika. Een andere optie is het zendingswerk in Zuid-Afrika in uw testament te benoemen tot (mede)erfgenaam voor (een deel van) uw bezit. Raadpleeg voor beide mogelijkheden uw notaris.
Acties:
Opbrengst is bestemd voor diverse projecten van de zending in Zuid- Afrika.
Voorbeelden acties:

Geef een reactie

Required fields are marked