Justification continued support

Paul Sithole ElandsKop kwaMcane 1

Ds. Sithole over wederzijdse afhankelijkheid

Wanneer we onze steun zoeken bij God, beantwoordt hij vaak onze gebeden door andere mensen. Hij roept christenen op steun te zoeken bij elkaar. Hoewel onafhankelijkheid niet altijd bewonderenswaardig is, is onderlinge afhankelijkheid een Bijbels principe dat het idee van wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid draagt​​. Er zijn momenten waarop het nodig is om op anderen te kunnen leunen, waardoor ze de liefde van God tonen, door u te helpen om door een moeilijke tijd heen te komen. Vragen om hulp is geen teken van zwakte. Het is een stap van zich uitstrekken naar Gods voorzienige zorg via de christelijke gemeenschap. Het is belangrijk te onderkennen, dat er een verschil is tussen steun zoeken bij anderen of anderen gebruiken. Er is ook verschil tussen anderen helpen en je daarbij door hen laten gebruiken. We hebben elkaars lasten te dragen, maar we hebben ook onze eigen last te dragen. De eigen last dragen betekent het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van het vinden van de juiste balans. Deze verzen beschrijven dat soort evenwicht:

Leef mee met elkaar, laat ieder daarin zijn bijdrage leveren. Wij raden u om de ongeregelden terecht te wijzen. Bemoedig de moedelozen met fijngevoeligheid en strek uw hand uit naar wie uitgeput zijn en help hen weer overeind. Ga geduldig om met iedereen, let goed op de individuele behoeften. En pas op, dat, als u elkaar geen rust gunt, u elkaar niet aanvliegt en elkaar verslind. Geef altijd acht op het goede van een ander en doe altijd je best om dat naar voren te brengen en te benadrukken.
Naar 1 Thes. 5 : 13-15

Kleine huisgemeente voor rondavel   Gemeenten en jeugd met toekomst?
Waarom nu niet minder, maar juist nog meer uw gebed en steun nodig zijn… 

  • Vanwege de vele zegeningen in Nederland… Zegeningen?
  • Vanwege de moeilijke omstandigheden in de gebieden van onze gemeenten in Zuid Afrika… Gebedsbrieven
  • Vanwege de verzelfstandiging van de gemeenten en hun behoefte aan meer samenwerking… Ontwikkelingen
  • Vanwege het vele werk en groot aantal lopende projecten… Projects 2014
  • Vanwege het voorbeeld van Paulus in zijn zorg voor de gestichte gemeenten…
  • Vanwege onze christelijke nationale schuld… Schuld?
  • Omdat Nederland en Zuid Afrika als zendingslanden niet vergelijkbaar zijn…

Lees toelichting op vervolgpagina’s (klik bovenaan op “Zending ZA” en op “Motivering…”

Geef een reactie

Required fields are marked