The many blessings in The Netherlands…

Ons land heeft in de 16e eeuw de Reformatie gekend. Gods Woord werd weer (voor)gelezen in de kerken en in de huisgezinnen en veel onkunde omtrent God en onszelf begon te verdwijnen en allerlei bijgeloof en heksenverbranding werden steeds meer uitgebannen. Wat heeft bijvoorbeeld Luther zich ingespannen voor liefdevol en goed onderwijs aan de jeugd en aan meisjes in het bijzonder.  En wat hebben velen in Europa en Nederland zijn voorbeeld van God liefhebben en dienen in de praktijk van het dagelijks leven en in het huwelijk gevolgd. We kregen een “Vader des Vaderlands”, die in de loop van zijn leven steeds beter ging begrijpen wat Bijbels gezien de taak is van de overheid en hij heeft al zijn geld en goed en zelfs zijn leven over gehad  voor vrijheid van geweten in het geloof. Ons land kreeg een toestroom van (geloofs)vluchtelingen als menselijk kapitaal en velen brachten ook nog financiëel kapitaal met zich mee en droegen daarmee bij aan de ontwikkeling van ons land (vergelijk dat eens met landen op het Afrikaanse continent, waar vorige eeuwen juist de beste krachten als slaven werden afgevoerd o.a. met hulp van ons Nederlanders!).  Ons land heeft vanwege de zeevaart altijd goederen van over de hele wereld naar zich toe weten te halen en kunnen profiteren van de rijkdommen van deze wereld.  Dankzij onze ligging aan de zee en een in de afgelopen  eeuwen opgebouwde  infrastructuur, kwamen landbouw en veeteelt tot ongekende ontwikkeling en was en is er een bloeiende handel in en met ons land. De ontwikkeling van wetenschap en gezondheidszorg werden gesteund door goed onderwijs en uitstekende universiteiten en instituten voor onderzoek. Maar bovenal kende ons land – enkele perioden uitgezonderd – de vrijheid om Gods Woord te lezen, te verkondigen en te belijden. Bijbels waren in de eigen taal overal verkrijgbaar en kerken en andere geloofsgemeenschappen  waren en zijn bereikbaar voor wie willen deelnemen aan de samenkomsten er van.  Dit laatste niet in het minst vanwege onze welvaart en de grote mobiliteit en goede infrastructuur. Gezin en maatschappij werden en worden vanuit de kerken en andere geloofsgemeenschappen ondersteund,  christelijk onderwijs is vrijwel overal bereikbaar voor wie er belang in stelt  en ons land kent christelijke gezondheidszorg, christelijke omroepen en liefdadigheidsinstellingen, christelijke politieke partijen en belangenverenigingen. Wie God wil leren kennen kan in de (christelijke) boekwinkels en via internet vele soorten Bijbels en een keur van boeken kopen, een vrijheid en veelheid van keus, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent…

Geef een reactie

Required fields are marked