“Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle…