Lucky Dube with young people - 2014-05-13  Lucky Dube 2014-05-13
Lucky Dube met jonge luisteraars                            Lucky Dube
Lucky Mtshengiseni Dube, een van de studenten van de Abafundi Distance Group in Pinetown, houdt van preken vooral over het Oude Testament. Graag vertelt hij mensen hoe God de komst van Jezus voorbereidde en wat Jezus betekent voor de mensen.
Stanger – Wartburg – Durban – KwaMashu
Lucky werd geboren in 1970 en groeide op op een boerderij vlakbij Stanger samen met zijn moeder die op de boerderij werkte, zijn oudere en zijn jongere zus. Hij herinnert zich zijn vroegste jeugd als een moeilijke periode, omdat er weinig andere kinderen waren om mee te spelen en omdat ze einden moest lopen om op school te komen. Na drie jaar basisschool bracht zijn moeder hem en zijn twee zussen naar een oom van moeders kant in een ruraal woongebied bij Wartburg. Het was daar veel makkelijker voor Lucky om naar school te gaan: eerst naar de basisschool en daarna naar de middelbare school. Maar het gebied rond Wartburg werd in de tachtigerjaren steeds gevaarlijker en in 1989 besloot zijn moeder haar drie kinderen in Durban bij een andere broer onder te brengen. In Durban maakte Lucky zijn middelbare school af en daarna volgde hij een timmermansopleiding aan het Umlazi Technical College. Met het diploma vond hij een baan bij een bedrijf dat vakantiewoningen onderhoudt langs de kust direct ten noorden van Durban. Hij werkt hier nog steeds en heeft nu een eigen woning in KwaMashu, dat vrij centraal ligt voor zijn werk.
 Kerk
Lucky komt uit een familie waarvan de leden in het algemeen gesproken niet graag naar de kerk gaan. Hij herinnert zich niet ooit met zijn moeder een kerkdienst te hebben bezocht. Maar in de tijd dat hij in Wartburg woonde, nam een van zijn vrienden hem mee naar de zondagsschool van de plaatselijke Nederduits Gereformeerde Kerk. Tijdens z’n middelbare school en zijn vak training nam hij deel aan de Student Christian Movement en hij is al die tijd een enthousiast christen gebleven. Na zijn verhuizing naar KwaMashu had hij een tijd moeten zoeken naar een geschikte kerk, maar op een zondag zag hij iemand met een bekend kerkboek lopen. Hij volgde de man en kwam zo terecht in de Gereformeerde Kerk te KwaMashu, oorspronkelijk een zendingsproject van een Nederduits Gereformeerde Kerk. Lucky werd warm ontvangen in de kerk en raakte op goede voet met de predikant, ds. S.T. Mbadu die hem uitnodigde af een toe een dienst te leiden, wanneer er niemand anders beschikbaar was. Bovendien droeg ds. Mbadu hem voor als diaken, een ambt dat hij nog steeds vervult. Als diaken komt hij bij mensen thuis, soms voor praktische zaken zoals voedselhulp of hulp met het schoonmaken van een huis, maar vooral om geestelijke steun te geven
Preken
En paar jaar geleden kwam Lucky in contact met ds. J.G. Vel Tromp die hem aanmoedigde zich meer op het preken toe te leggen en hem uitnodigde voor zijn preeklessen in Umbilo. Lucky herinnert zich de lessen als bijzonder motiverend. Ze gaven hem het nodige zelfvertrouwen om een actieve rol te spelen in de gemeentebijeenkomsten en om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het jeugdwerk in KwaMashu.
Abafundi
Sinds februari 2013, studeert Lucky aan het Mukhanyo Theological College via de plaatselijke Abafundi Distance Group. Hij ervaart dat de lessen hem toerusten als een spiritueel soldaat, zoals die beschreven wordt in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6. Hij wordt er naar zijn idee getraind om dienstbaar te zijn en te zich verder te ontwikkelen als prediker. De studie helpt hem de Bijbel te lezen, de verschillende Bijbelboeken te begrijpen tegen hun oorspronkelijke achtergrond en toe te passen in de verschillende situaties waarin we tegenwoordig leven. Hij voelt zich alleen al veel zekerder bij het kiezen van Bijbelgedeelten voor bepaalde gelegenheden. Op mijn vraag of de studie met twee avondbijeenkomsten per week, werkstukken en examens ook een te zware belasting vormt naast zijn dagelijks werk, antwoordde hij: “Nee hoor, ik ga er mee door en ik doe het graag.”
Riens de Haan (13/05/2014)
14 05 13 lucky dube ned (Download PDF)