Want ik schaam mij het evangelie niet

Het is Gods passie om ons los te krijgen van de wereld die ons met alles wat mogelijk is van Hem wil doen vervreemden. Het is juist die passie die God op zijn dienstknechten overbrengt om het goede nieuws te brengen over al in de wereld. Zo zijn de kerken rondom Kampen in de jaren 50 begonnen met het opzetten van zending in Zuid Afrika. Vette en magere jaren volgden elkaar op en vele broeders zijn met hun gezinnen vanuit Nederland vertrokken om zich in te zetten voor de zending.
Een aantal jaren geleden hebben de broeders en zusters in Zuid Afrika aangegeven dat ze ook zelf graag verantwoordelijk willen zijn voor het verspreiden van het evangelie onder hun eigen volk. Juist die eigen verantwoordelijkheid is basis geweest om de relatie om te gaan zetten naar zusterkerkrelaties en je elkaar steunt en stimuleert in de groei. De basis van dit alles is hierbij Rom.1: 16a: Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.
Er is een plan gemaakt om de weg naar zelfstandigheid te begeleiden. We zijn goed op weg, en het was een feest om de verzelfstandiging van de 5e gemeente te vieren. Zijn we dan nu klaar. Wel in de actieve zending in dit gebied door ons, dat kunnen de gemeentes nu ook zelf oppakken. De behoefte aan helpers, evangelisten en predikers is groot. Met meer dan 25 preekplaatsen is het voor de 4 predikanten niet te behappen en er is hulp nodig die moet worden opgeleid. Er zijn mogelijkheden nl via het Mukhanyo Theological College. Maar ook bij die opleiding heeft men mensen nodig om lesmateriaal te ontwikkelen en het te vertalen in het Zulu. De studenten geven aan hulp bij hun studie nodig te hebben met het begrijpen van de Bijbel en hen leert preken maken enz.
Samen met de studenten, de opleiding en met ds. Riens de Haan zijn we (ZAC) een plan aan het uitwerken om voor de komende jaren juist dit stuk ondersteuning te kunnen bieden. Dit naast de ondersteuning die we richting de 5 gemeentes nog moeten bieden voor de instandhouding. Om dit voor een aantal jaren te kunnen doen hebben we uw support nog hard nodig. Ja, we zijn aan het afbouwen maar wel op verantwoorde wijze zodat ze na 5 -10 jaar zelfstandig verder kunnen.
Helpt u ons mee om dit mogelijk te houden door gebed en uw jaarlijkse bijdrage aan de zending?

Namens ZAC,
Klaas de Lange