MUKHANYO THEOLOGICAL COLLEGE 

Het Mukhanyo Theological College, gevestigd in KwaMhlanga iets ten noorden van Pretoria (Zuid-Afrika), heeft als doel Gereformeerd theologisch onderwijs te bieden voor de opleiding van predikanten, pastors en andere kerkleiding. De geschiedenis van het College gaat terug op het werk van Ds. Rob Rebel, een zendeling van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland,  die in 1985 begon met het trainen van plaatselijke kerkleiders.

De Mukhanyo Campus in KwaMhanga ten noordoosten van Pretoria.
The Mukhanyo Campus in KwaMhlanga north-east of Pretoria.

In 1994 werd deze opleiding omgezet in een formele dagopleiding onder leiding van Prof. Flip Buys. Hij begon met  vijf studenten. Inmiddels is het College uitgegroeid tot drie locaties, een tiental docenten en enkele honderden studenten.
De laatste jaren wordt speciaal gewerkt aan het opzetten van zogenaamde ‘Distance Groups’, studiegroepen binnen en buiten Zuid-Afrika waar het Mukhanyo onderwijs wordt aangeboden door een plaatselijke trainer, die met behulp van DVD’s van lessen gegeven in Mukhanyo, de vaak deeltijd-studenten helpt met het behalen van een Diploma in theologie. Eén van deze intussen meer dan 25 Distance Groups is de Abafundi Distance Group in Pinetown vlak bij Durban in KwaZulu-Natal.
Plaats van samenkomst van de Abafundi Studiegroep in Pinetown.
Venue of the Abafundi Distance Group in Pinetown.

In 2013 werd gestart met een Mukhanyo Distance Group voor het gebied in en rond Durban, de zogenaamde ‘Abafundi Distance Group’, een initiatief van de Gereformeerde Kerkenraden van Durban North, KwaMashu, Umbumbulu-Umlazi en Pinetown, waarbij ik als trainer betrokken ben. De groep ging van start met vijf studenten, drie uit de bij de oprichting betrokken kerken en twee uit kerken met een Zionisten-achtergrond.
Twee avonden in de week komen de studenten bij elkaar en wanneer ze dit tempo volhouden, kunnen de eerste studenten over vijf jaar een diploma tegemoet zien. Het grootste probleem in de beginfase is het opbouwen van een studieritme. Het aardige van de studiebijeenkomsten is dat de studenten hun ervaringen delen, onder meer hun verwarring over de grenzeloze verdeeldheid van de Zuid-Afrikaanse kerken.

Abafundi 02

We hopen dat de opleiding aanslaat en de studenten een steeds grotere zegen worden voor hun gemeenten.
Met vriendelijke groeten,
Riens de Haan
Dit bericht is er ook in de vorm van een nieuwsbrief in PDF-formaat:
Mukhanyo Abafundi Distance Group