Bedankbrief…
Beste broeders van de CZZA,

Vanmorgen stond er een mevrouw voor de deur met een prachtig boeket bloemen. Het bleek van de CZZA te komen. We waarderen
het bizonder, dat jullie ons op die manier komen feliciteren met het feit, dat het gisteren 50 jaar geleden was , dat ik door Ds.Mulder werd bevestigd als missionair predikant van Kampen. Weliswaar hebben we dit al groots gevierd in mei, toen tegelijk 60 jaar zending werd herdacht.
Het feit, dat de kinderen Vonkeman en alle Zoeloe predikanten bij die viering aanwezig waren temidden van vele vrienden en leden van de gemeente heeft ons bizonder goed gedaan. Het was voor ons ook een verrrassing, dat al onze kinderen en de meeste van onze kleinkinderen er bij konden zijn. En we bewaren een kostbare herinnering in de copie van het lied “It is well with my soul”, dat we samen mochten zingen. De bloemen van de CZZA op de dag zelve vormen nu een mooie toegift bij al
die herinneringen. Nogmaals hartelijk dank. We zijn vooral dankbaar, dat de Heer het zoveel jaren mogelijk heeft gemaakt om in de verkondiging van het evangelie dienstbaar te mogen zijn.

Hartelijk gegroet,  mede namens Merrel
in Hem,
Arie Reitsema
2018 jubileumavond - Fam Reitsema Podium