Sunday Blessings - Paul Sithole
Beste broeders en zusters,
Vanuit Zuid-Afrika kreeg ik een aantal punten voor voorbede en dankzegging aangedragen. Ik mag dit met u delen.
Ds Funeka:”
Dankzegging voor de jaarlijkse vrouwenbijeenkomst op Ngwegwe. Het was een fijne bijeenkomt waar ze bij elkaar komen om elkaar te moedigen en te bidden voor de moeiten die er zijn en voor de families.
Ds Sithole:
Dankzegging dat we broeders en zusters zijn in Christus zijn.
Voorbede: voor zijn zoon Sizwe die op 22 juni een hoornvliestransplantatie hoopt te krijgen. Het is erg spannend voor de familie. Enkele jaren terug is een zoon van hem overleden.
Ds Hlela:
Dankzegging voor de kansen die de mensen krijgen om met het evangelie in aanraking te komen.
Voorbede: De politieke situatie is daar moeilijk. Er worden veel mensen vermoord a.g.v. criminaliteit. Veel kinderen moeten het gezin aansturen omdat ouders zijn vermoord. Een van de projecten is om de arme kinderen en oudere mensen te helpen.
Een hartelijke groet, Gertrude de Wilde
PR commissie Kampen
Afbeelding:  Geplaatst door Paul Sithole op Facebook.