6 boxes with Bibles 3

BERICHT VAN DS. PAUL SITHOLE UIT ZUID-AFRIKA
De Stichting Zending Zuid-Afrika (SZZ in Wormer) heeft na een actie voor de aankoop van Bijbels in Zulu taal (Isizulu Bibles) een aantal bijbels beschikbaar gesteld voor onze zusterkerken. In de vorige Nieuwsbrief hebben we daar melding van gemaakt. Die bijbels mochten ze onlangs ontvangen.
Ds. Paul Sithole stuurdeons het volgende bericht en foto’s, die we graag aan u doorgeven.

Dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, I just want to thank you for helping us with the great gift of Bibles. Today (14/02) I have received 6 boxes full of Bibles it is a blessing and wonderful gift. May God almighty bless you for this good work. Greetings to all Brothers and sisters in The Netherlands.
Yours in His Service Rev JP Sithole

6 boxes with Bibles