Wilt u recente informatie? Klik dan BZA
BZA initiatief
Logo 3 MYBW Logo 1 SZZLogo 2 NGZN  Logo 4 Sizanani

  • Het Beleidsorgaan Zuid Afrika is op 1 januari 2015 tot stand gekomen. In het BZA zijn vertegenwoordigd:
  • het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK,
  • de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ),
  • de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN),
  • de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen,
  • de Stichting Sizanani.