2018 jubileumavond - zingen op podium - groot

Geprezen zijt Gij, Here! Leer mij uw inzettingen. (Psalm 119 : 12)

Prijzen wij de mens om zijn heiligheid en vroomheid? Houden wij ons bezig met ons zelf en onze onberispelijkheid? Is het zo opvallend herhaalde ‘ik’ in deze Psalm 119 zelfbespiegeling, zelfkritiek, eigengerechtigheid?

Geprezen zijt Gij, Here! Hier is geen plaats voor een ander. De Heer alleen zij geprezen, die met ons een nieuw begin heeft gemaakt, die ons Zijn woord heeft geopenbaard, die zich door ons laat zoeken en dienen, die Zijn Woord in ons laat wonen, en ons voor de zonde bewaart.

Op de weg van de gelovigen is alleen plaats voor het prijzen van God. In dit prijzen van God ligt al hun kracht en zekerheid, God zij geprezen!
Wij echter moeten steeds weer bidden als bedelaars: ‘Leer mij uw inzettingen.‘ Door God alle lof te brengen, belijden wij wat wij ontvangen hebben; door God te bidden, belijden wij onze armoede.

Zolang wij leven, zal nooit de bede ophouden om verlichting, om inzicht, om steeds toenemende kennis van het Woord; maar het prijzen van Hem die ons genoeg en meer dan genoeg geschonken heeft uit zijn genade, zal noch in deze noch in de komende wereld verstommen.

Bron tekst: Bonhoeffer Brevier – “Bidden van de Psalmen” – “Lofzang zonder einde” (12 februari) – ©1968 Ten Have b.v. Baarn, Vijfde druk 1978

2018 jubileumavond - Foto geschenk 2018 jubileumavond - voorzitter CZZA - PvdW - V2

2018 jubileumavond - Brief contact met ZA