LS,

Uit Zuid-Afrika ontvingen we twee filmpjes (toespraak van ds. Sithole en een lied met zegenwens) en een bericht van ds. Phungula.
Vanwege de grootte dit lied alleen als download beschikbaar.
De teksten vindt u hieronder.

Met hartelijke groet,
COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA (CZZA)
Jan Schenkel (secr.)

Groeten uit Kwa Mncane door ds. Paul Sithole zondag 10 februari.
Broeders en zusters in Nederland. Wij groeten jullie in de glorierijke naam van onze Vader en Jezus Christus. We zijn blij dat we in de Heilige Geest met elkaar zijn verbonden en samen zijn in Christus onze God. De laatste 60 jaar hebben jullie veel liefde en barmhartigheid getoond. Wij danken jullie voor de delegatie die naar ons werd gezonden. Het was een bijzonder goede tijd. En nu een aantal van hen (Auke Siebinga en Kees Stam) terugkeren naar hun families, vragen we God om met hen te zijn en hen te zegenen op hun weg naar huis. God zij met jullie allen.

Groeten uit Ndaleni van ds Sipho Phungula:
Wij verwelkomen onze broeder Hans vd Berg en onze zusters Ans de vrouw van Hans en Gertrude de Wilde.  En ook onze emeritus-predikant Arie Reitsema en zijn vrouw Merrel. We zijn blij dat jullie vanmorgen bij ons zijn. Ook groeten we onze broeders en zusters in Kampen en andere plaatsen. Het is ons gebed dat we samen onze God aanbidden en dat God ons wil sterken door het verspreiden van het Evangelie en ons tot een getuige maakt in een wereld die gevangen is in de duisternis. De wereld wil niet weten van Zijn grootheid. Het is ook ons gebed dat onze gemeenschap en onze band zal voortgaan en dat we één zijn u in Nederland en wij in Zuid-Afrika. Dank u wel allemaal. We houden veel van u. Amen

Het lied met zegenwens werd voor ons en alle kerken in Nederland gezongen tijdens de dienst in Kwa Mncane. Het betekent: Jehova gaat met u tot we elkaar weerzien.

Mayibongwe - Kampen