Lectori Salutem,

Hieronder en in de download video een groet van dominee Zaca uit Zuid-Afrika.

De vertaling is ongeveer als volgt:

Broeders en zusters in Nederland. Wij groeten in de naam van Jezus Christus. Wij weten dat we in verschillende landen leven, maar de kerk van Jezus Christus is één. We spreken verschillende talen en hebben verschillende culturen maar de kerk is van Jezus Christus.

De kerk is ontstaan door het kostbare bloed van Jezus Christus.

Wij bidden voor u en u bidt voor ons voor het Koninkrijk van God. We weten dat we allebei zo onze moeilijke dingen hebben maar we gaan door door ze te dragen in solidariteit met elkaar ook financieel en verbonden in de Heilige Geest in de naam van Jezus Christus. (ds. Zaca)

Met hartelijke groet, COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA (CZZA)Jan Schenkel (secr.)

Te downloaden Video-groet ds. Zaca

Ds. Zacca - Video-groet