Situatie zusterkerken Zuid Afrika

Nog steeds houden we regelmatig contact met onze broeders en zusters in Zuid-Afrika over hun situatie met betrekking tot het corona virus. Zij sturen ons desgevraagd een gedetailleerd overzicht van specifieke gewenst hulp. Op basis daarvan beslist de CZZA hoeveel geld naar hen wordt overgemaakt.

Vanwege de coronavirus is de nood in Zuid-Afrika flink toegenomen. Daarom heeft de CZZA een collecte in Kampen mogen bestemmen voor noodhulp. De collecte bracht € 1150,- op, terwijl er via giften (ook van de steunbiedende kerken) nog eens € 2500,- binnenkwam. Geweldig fijn!

Mocht u alsnog willen bijdragen, dan is dat zeker héél welkom. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL42 SNSB 0909 9565 96 t.n.v. Zending NGKKampen o.v.v. “Noodhulp Zusterkerken”.
– Naar Midlllovo (ds. Zaca) is ondertussen ZAR 10.000 (= 1500,–) overgemaakt. Naar Endaleni zal ZAR 12.000 worden overgemaakt. En ook naar Mid-lllovo gaat een bedrag van ZAR 10.000.

 • Op 30 april schreef ds. Zaca:
  Bedankt voor jullie vrijgevigheid en vriendelijkheid jegens de mensen van Midi-lllovo.
  Wij hebben de donatie ontvangen. De bijdrage was niet alleen een zegen voor de kerkleden, maar ook voor hen dicht bij de kerk. Het fonds was in tweeën verdeeld. We hebben voedsel gekocht om over een periode van 2 maanden 25 gezinnen van de gemeente Eston en Mahlabathini van voedselpakketten te voorzien en nog eens 100 gezondheid en hygiëne pakketten. Via koopjes bij de supermarkt konden we verder inzamelen om meer leden van de gemeenschap met pakketten te helpen.
  De gemeenschap sprak haar dankbaarheid uit en ook hoe de kerk zorg heeft getoond, liefde en vriendelijkheid en het tonen van de liefde van Jezus Christus.
  Nogmaals bedankt.
  Met vriendelijke groeten, in Christus Ds. Zaca
 • Ds. Funeka van Idwana Lensidiso schreef:
  Onze kerkleden hebben veel gezinnen, waarvan de meesten door de gepensioneerden worden gesteund. Aangezien de gepensioneerden het moeilijk hebben om iets te krijgen, hebben wij als de gereformeerde kerkenraad van Idwala Lensindiso besloten te vragen of het “Noodfonds” in dergelijke situaties waarmee we worden geconfronteerd, gebruikt mag worden gedurende deze tijd van sluiting. Als we een gift van het Noodfonds krijgen, gebruiken we het voor weduwnaars, weduwen en wezen. We zullen hen voedselpakketten geven.
  Op onze 4 (preekplaatsen) hebben we 64 weduwen, weduwnaars en wezen. Elke hulp die we krijgen, kan min of meer een groot verschil maken.
 • Op 8 mei ontvingen wij van ds. Zaca (via zijn dochter Leigh) een aantal foto’s, waarop te zien is, hoe zij – met het gestuurde geld – voedselpakketten konden samenstellen en hoe de verdeling ging. Prachtig om te zien! Het zijn foto’s van de gemeente waar o.a. ds. Auke Siebenga namens de CZZA vorig jaar was. De werkeloosheid is daar fors gestegen en de inkomsten zijn als gevolg van de lockdown teruggelopen. Terwijl de vragen om steun voor het gewone levensonderhoud zijn gestegen.

Foto 3

COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen
Secr. J.A.D. Schenkel, Esdoornhof 168, 8266 GN Kampen, 038-3320128, schenkeljad@gmail.com