Vacatures binnen de ZAC
Bart de Boer heeft aangegeven te moeten stoppen om de veranderende gezinssituatie dat vraagt. We danken Bart voor zijn bijdrage in de financiële commissie. Als ZAC zouden we graag de vacatures die zijn ontstaan, op korte termijn willen opvullen. Hebt u/jij een financiële of communicatie achtergrond en zou ons willen helpen binnen de Zending, neem dan contact op met: Herman van der Wal onze secretaris.
LEREN OP AFSTAND BIJ MUKHANYO
Op 4 november 2013 organiseerde het Mukhayo Theological College een conferentie voor de begeleiders van alle studiegroepen die op afstand het onderwijs van Mukhanyo volgen.
Mukhanyo Theological College
Eigenlijk is Mukhanyo maar een kleine Zuid-Afrikaanse theologische opleiding met zo’n vijftig studenten, ruim 50 kilometer ten noordoosten van Pretoria.
2013 12 11 MukhanyoDe grote groei van Mukhanyo zit in de studiegroepen. Via 32 studiegroepen in verschillende landen volgen zo’n extra 250 studenten het Mukhanyo-onderwijs op afstand. Mukhanyo biedt Gereformeerd theologisch onderwijs op vier niveaus, van eenvoudig naar moeilijk: Certificate, Diploma, Bachelor of Theology, en BA Honours. Plannen zijn in de maak om ook op het Master-niveau universitair onderwijs aan te beiden. Maar de meeste afstand studiegroepen bieden het onderwijs alleen aan op Diploma-niveau, dat overigens voor Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nog niet erkend is als voldoende voor de aanstelling als predikant.
Studiegroepen
Van de 32 studiegroepen waren er 20 vertegenwoordigd op de conferentie. De deelnemers kwamen niet alleen uit Zuid-Afrika, maar bijvoorbeeld ook uit Namibië (zo’n 15 uur rijden per auto) en uit Sudan (zo’n zes uur vliegen). Ze kregen de gelegenheid uit te leggen hoe de lessen verlopen en hoe het lesmateriaal bevalt. In principe is het de bedoeling dat de studenten op afstand DVDs bekijken van lessen die aan Mukhanyo gegeven worden en thuis de bijbehorende teksten bestuderen. De begeleiders gaven aan er nogal wat ruimte is om de kwaliteit van de DVDs te verbeteren en dat het taalmedium Engels tot problemen leidt bij een groot aantal studenten. Maar men was over het algemeen enthousiast over de inhoud van de lessen.
Docenten
De docenten van Mukhanyo maakten van de gelegenheid gebruik om informatie te geven over de geschiedenis en toekomst van de opleiding, over de eisen die de Overheid stelt aan deze vorm van onderwijs, over het nakijken van lesmateriaal, en over de toenemende mogelijkheden die de informatietechnologie biedt bij het leren op afstand. Daarnaast bood de conferentie ruime gelegenheid om van gedachten te wisselen met begeleiders van andere studiegroepen.
Riens de Haan
Toekomst plannen maken Imbumbulu

Arjan Baak, Ds. PT Hlela, Johan Timmerman
Arjan Baak, Ds. PT Hlela, Johan Timmerman

Tijdens het bezoek van Ds. Hlela aan Nederland ontmoette hij Johan Timmerman (NGK-Apeldoorn) en Arjan Baak (NGK-Dronten) om te brainstormen over een mogelijke uitwisseling van jeugd van de gemeente van Imbumbulu/Umlazi en die van Apeldoorn en Dronten. Ook werd er van gedachten gewisseld over een mogelijk (deel)projecten die jongerengroepen uit beide gemeenten zouden kunnen uitvoeren ter ondersteuning van de gemeente: uitbreiding van het kerkgebouw met multifunctionele ruimtes en een kosterswoning om het gebouw veiliger bruikbaar te maken.
F’nallusfeest Kampen, editie 41
In het eerste weekend van november vond in Kampen weer het jaarlijkse F’nallusfeest plaats ten behoeve van het zendingswerk in Zuid Afrika. Het was voor ds. Hlela, een van de predikanten van de Kamper zuster kerken  in Zuid Afrika, die juist die week in NL was, een unieke kans om het feest bij te wonen. Hij was bijzonder onder de indruk van het vele werk dat door de ruim 170 vrijwilligers wordt verzet om financiën in te zamelen.
De vijf zusterkerken die zijn voortgekomen uit  ruim 55 jaar Kamper zendingswerk met steun van ca. 40 steunbiedende kerken, zijn weliswaar zelfstandig geworden, maar de middelen om in financieel opzicht op eigen benen te kunnen staan ontbreken nog steeds  in dezelfde mate als in het verleden. Ds. Hlela ging met name dan ook in op de noodzaak om ook in de toekomst financiële ondersteuning te blijven ontvangen.  Dit is een goed voorbeeld hoe aan middelen te komen, die ik ook aan onze gemeenteleden zal voorleggen, was een van zijn eerste reacties.
2013 10 26 Hlela F'nallusfeestDe F’nallusfeest commissie heeft een aantal projecten gekozen die vanuit de geweldige opbrengst gefinancierd kunnen worden. Daarbij zitten o.a. projecten voor weeskinderen. Zoals ds. Hlela ook toelichtte, als er niemand meer is die op deze kinderen let, ze van tijd tot tijd een maaltijd geeft, schoolgeld en schooluniform voor ze betaalt glijden ze steeds verder af en komen niet zelden in de criminaliteit  terecht. Vooral het toenemende geweld als roofovervallen, inbraken en kidnapping, soms zelfs met een desastreuse afloop zijn een grote zorg.
Ds. Hlela heeft een deel van de vrijwilligers persoonlijk kunnen bedanken voor hun geweldige inzet. Hij wil graag  iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage aan dit fantastische resultaat heeft geleverd, mede namens de collega’s en zusterkerken in KwaZulu Natal heel hartelijk bedanken voor de belangrijke bijdrages die ze steeds weer uit Nederland  mogen ontvangen.
Piet van de Wetering
Voorzitter Zendingsadviescommissie
Mayibongwe, nieuwsbrief 2013/07
Namens ZAC Klaas de Lange