BERICHT VAN DE ZUSTERKERK VAN NDALENI

Ds. Arie Reitsema stuurde ons vandaag (28-09-2020)het volgende bericht:

Een tragisch bericht uit onze zusterkerk van Ndaleni, Richmond, Zuid-Afrika:

Op zaterdag 26 september is Mlulamisi Phungula, de derde zoon van Ds.en Mevr. Phungula, in koelen
bloede vermoord. Hij was die avond niet thuis gekomen en bleek te zijn ontvoerd. Zijn vader heeft samen
met familieleden de hele zondag naar hem gezocht. ’s Avonds om 7 uur kreeg hij het bericht, dat zijn zoon
ergens in de stad Pietermaritzburg was gevonden. Hij had schotwonden aan zijn hoofd. De ware toedracht
is nog niet duidelijk.
Mlulamisi was 21 jaar oud. In december vorig jaar had hij samen met zijn broer Lungelani, tot grote
vreugde van zijn ouders, belijdenis afgelegd van zijn geloof.
Hij was een vrolijke jongeman, die met zijn hartelijke glimlach iedereen voor zich innam. Zijn plotseling
overlijden laat een diepe wond achter. De familie is zwaar geschokt samen met de hele gemeente. Wilt u
met uw gebeden om hen heen staan in deze moeilijke tijd.

Namens onze broeders en zusters van Ndaleni,
Uw zendeling, Arie Reitsema

PS.Het adres van Ds. en Mevr. Phungula is:
P.O.Box 541,
Richmond, KZN,
South-Africa, 3780
e-mail: phungulasz@gmail.com

Mlulamisi Phungula

Mlulamisi Phungula