iPhasika - Meeting

Dit jaar (2016) heeft God ons gezegend met een prachtig iPhasika weekend in eNkumane. Van vrijdag tot zondag hadden we daar een heel bijzondere bijeenkomst georganiseerd door onze kerken. We hadden mensen uit eNdaleni, eNkumane, uMbumbulu, Mid_Ilovo en KwaMncane, en nog veel meer. Meer dan 500 mensen die daar samen kwamen en elkaar daar onder Gods zegen hebben ontmoet. We willen onze almachtige God bedanken voor het zo belangrijke werk van het mogen doorgeven van Zijn Evangelie, en voor zoveel mensen om het Evangelie aan door te geven in dat Paasweekend. We willen God ook danken voor de geweldige steun die we krijgen van de kerken in Nederland, die ons m.n. helpen via de Zendingsadviescommissie(ZAC). Moge God hen allen zegenen. Voor de volgende keer zullen we wel een nieuwe tent nodig hebben, omdat de tent die we hebben oud is en inmiddels onbruikbaar geworden (zie ook de foto’s hieronder). Mogen we rekenen op uw gebed en hulp voor de aanschaf van een nieuwe tent?!
Moge God u allen zegenen. Groeten aan alle broeders en zusters in Nederland.

De uwe in Zijn dienst
Pastor JP Sithole.

iPhasika ten 4 iPhasika ten 3 iPhasika ten 2 iPhasika - tent 1