bibles-in-zulu
BERICHT VAN STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA      

Regelmatig ontvangen we een nieuwsbrief van de Stichting Zending Zuid-Afrika (SZZ in Wormer). In de laatste stond iets dat we graag willen doorgeven.

Bijbel actie:

De spontane actie voor de aankoop van Bijbels in Zulu taal voor ‘elk’ gemeentelid is zeer succesvol verlopen. We hadden gehoopt een bedrag te ontvangen, zodat we 100 Bijbels zouden kunnen aanschaffen.  En wat blijkt na afsluiting van de actie: Het worden er wel 500!! U als gulle gever willen we dan ook heel hartelijk bedanken.

Voor onze gemeente en de preekplaatsen hebben we er ongeveer 100 nodig. Deze zijn inmiddels binnengekomen en uitgedeeld.  We gaan  er nu  voor zorgen dat ook de zustergemeentes van Kampen en de Zendingsvereniging uit Bunschoten (NGZN)  Bijbels gaan ontvangen. Ds. Paul Sithole (Kampen) reageerde meteen heel enthousiast. Wij hebben daarom meteen 150 Bijbels voor hem besteld.  Zodra deze zijn binnengekomen gaat ds. Sietse Veenstra de Bijbels  bij hem afleveren.

BEVESTIGING Ds. M. FUNEKA
Meer informatie: Bevestiging broeder M. Funeka – Idwala Lensindiso (1 januari 2017) 
ANBI GEGEVENS NED. GER. KERK KAMPEN (en dus ook de ZAC)
Op de website van de Ned. Ger. Kerk van Kampen (www.ngkkampen.nl ) is onder de banner “INFO” het volgende te vinden:

Namens de ZAC
Jan Schenkel (secr.)