pastor-funeka

Ds. M. Funeka

Ds. Sipho Phungula schreef ons vanuit Zuid-Afrika het volgende:

We zijn heel blij u/jullie te kunnen melden dat broeder M. Funeka het beroep aanvaard heeft van Idwala Lensindiso (“Rots der Verlossing”) en dat hij daar DV op 7 januari 2017 bevestigd zal worden. De dienst zal om 10.00 uur ’s ochtends beginnen.

We weten dat dit maar voor korte duur zal zijn, omdat broeder Funeka al met emeritaat is.  We hopen dat hij toch op z’n minst twee jaar deze gemeente zal kunnen dienen. Het is daarbij ons verzoek aan de broeders en zusters in Nederland om voor hem te bidden, dat God hem kracht zal geven om Zijn Kerk te dienen. We vragen ook uw gebed dat God aan het eind van de periode van twee jaar zal voorzien in een andere herder voor Zijn kudde.

We wensen u Gods zegen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Moge God u krachtig maken speciaal ook waar het de inspanningen betreft voor het werken aan de relatie Kampen met Kwa Zulu Natal South, (Reformed Churches TC). We bidden dat onze Heer ons aller inspanning gericht zal doen zijn op en gewijd aan de uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Uw broeder in Zijn dienst,

Sipho Phungula

De Zendingsadviescommissie is uiteraard zeer verheugd met dit bericht. Ds. Phungula heeft sinds de verzelfstandiging van de kerk van Lensindiso in het begin van 2013, het consulentschap op zich genomen, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn. Voor de gemeente van Lensindiso (voormalig Enkumane en gevestigd op de zendingspost in Groothoek waar ook de v.m. pastorie van de Familie Vonkeman staat ) zal dit feit veel vreugde geven.