Gebedsbrief  – 30 april 2017

“We vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten, die over de wereld willen heersen, tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten” (Ef.6:12)

            Het gebeurde op KwaMnncane. Een vrouw uit Durban kwam in een dure auto aanrijden bij de buurman van ons kerkgebouw. Ze wilde raad vragen bij de man. Hij is een bekende isangoma, een medium die je in contact kan brengen met de geesten, met je overleden voorouders. De mensen komen van heinde en ver naar hem toe. Voor raad en rituelen, voor medicijnen voor al je psychische en lichamelijke problemen. De man antwoordde haar: “Sorry mevrouw, ik werk niet op zondagen”. Ze vroeg hem: “Waarom niet?”. Hij wees naar de kerk en zei: “Als die mensen hun diensten houden, kom ik niet door bij de voorouders. Het lukt me gewoon niet”. De vrouw begon te vloeken en te tieren. Ze verliet het huis van de isangoma onverrichter zake. Een mooi getuigenis over de kerk van kwaMncane. We prijzen de Heer.

            Op onze rondreis langs de gemeenten in het circuit van Ndaleni de afgelopen maanden  kwamen we echt onder de indruk van de voortgang van het evangelie. Niet spectaculaire getallen, maar echte geestelijke groei. Op Esimozomeni en Phatheni enkele nieuwe gezichten, jongeren. Ook in Hammarsdale. We kwamen daar wat laat aan voor de zondagse dienst. Ze waren al begonnen. Een jonge vrouw had de leiding. Ze deed dat met veel verve. Ze had pas belijdenis gedaan. Susile Mkhize, de onderwijzeres die deelnam aan de conferentie vorig jaar, had haar catechisatie gegeven. Het was een genoegen om te mogen genieten van het enthousiaste geloof van de jonge christin. Bidt voor deze jonge mensen. Ze groeien op in een samenleving, die achter allerlei oude en moderne afgoden aanholt.

             In Ndengezi, de township bij Durban, kregen we de indruk, dat er voldoende leiderschapsgaven zijn om binnen niet al te lange tijd over te gaan tot instituering van de gemeente. Ze kunnen nog op lange na geen predikant beroepen, maar hebben enkele ouderlingen, die zeer wel in staat zijn om een goede preek te houden. En ook een paar vrouwenleidsters die van wanten weten. Met begeleiding van een goede consulent zou daar wel perspectief in zitten voor zelfstandig gemeente zijn. Maar daar moet de classis over oordelen natuurlijk.

             Drie studenten van Ndaleni, Khula, Mongameli en Eric, krijgen nu afstandsonderricht in theologie vanuit Potchefstroom. Samen met Sibu, een broeder uit de gemeente van Ds.Sithole. Ds.Phungula heeft de handen vol aan de begeleiding. De familie Mtolo biedt hun onderdak. We hadden de studenten een paar maal thuis voor een maaltijd. Ze zijn zeer gemotiveerd. De Mtolo’s waren ook goed over hen te spreken. We hadden ook hen een avond op bezoek. Vooral mevrouw Mtolo prees hun nederige houding: een eerste vereiste voor geestelijk leiderschap in Afrika. Het chiefsmodel verslaat zijn duizenden in een cultuur die leiders met een dienende instelling zo broodnodig heeft. Bidt alstublieft met ons mee, dat ze de gaven mogen ontwikkelen, die Paulus bij Timotheus aanprijst (I Tim 4:12). Dat ze een voorbeeld mogen zijn in woord en wandel, geloof, liefde en reinheid. Vooral dat laatste is cruciaal in een samenleving, die tot op het bot verrot is. Alleen als de Geest krachtig in hen werkt, kan daar iets van terecht komen. Bidt voor alle studenten uit de gemeenten, die waar dan ook aan de studie zijn.

              Bidt ook voor de conferentie die eind mei zal plaatsvinden op de zendingspost Groothoek over de opleiding van aanstaande predikanten in KwaZulu.
In de Heer, uw oude zendeling, Arie Reitsema
Bron afbeelding:  Bible Verses on Prayer
Microsoft Word - Document1