gebedsbrief-november-ephez-2-18-19

“Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid” 
(I Tim. 4:12).

De apostel Paulus geeft zijn leerling Timotheus praktische aanwijzingen hoe hij zich moet gedragen als een trouwe dienaar van de Heer. Voor de vorming van een nieuwe generatie leiders in het werk, is niet alleen het overdragen van de Christelijke leer belangrijk. Essentieel is ook hoe het karakter van de leerling gevormd wordt.

In de eerste decennia van ons zendingswerk hebben we predikanten opgeleid ‘in dienst’. De jonge evangelisten woonden bij ons, liepen met ons mee, kregen les, kortom er was een hechte relatie tussen de zendeling en zijn leerling. Het model werkte. Er werden leiders gevormd, die thuis waren in de Schrift, maar die ook in wandel, liefde, geloof en reinheid, voorbeelden mochten zijn voor de gelovigen.

In een later stadium werd de theologische opleiding uitbesteed aan de universiteit. Zonder enig positief resultaat voor het werk onder de Zoeloes. De huidige leiders kwamen langzamerhand tot de conclusie, dat het model van de oude zendelingen nog zo slecht niet was geweest. Ze gingen zoeken naar opleidingsinstituten, waar met mentorschap meer ernst werd gemaakt en kwamen terecht bij Mukhanyo. Voor toelating tot het predikantschap is in de GKSA echter tegenwoordig een certificaat van Potchefstroom een eerste vereiste. Nu is het zo, dat de leiding in Potchefstroom ook beseft, dat er naar andere modellen moet worden gezocht. Men is een programma van ‘afstandsonderrig’ begonnen, waarbij het niet nodig is om de lessen op de universiteit zelf te volgen.

Een van onze studenten, Mduduzi Mahlangu heeft een diploma van Mukhanyo en is intussen begin dit jaar in Potchefstroom begonnen. Hij had moeite goede vrienden te vinden. Professor Hobiyane beloofde een oog op hem te houden. De berichten over hem zijn tot dusver positief. Hij slaagde voor zijn Grieks, moet eind deze maand tentamen Hebreeuws doen en doet goed mee in de gemeente. Wilt u voor hem bidden? In de vakantie hoopt hij weer enkele maanden in Ndaleni te verblijven.

In de gemeente van Ndaleni hebben ouderling Petros Mtolo en zijn vrouw hun grote huis beschikbaar gesteld voor de studenten. Ze hebben de vakanties bij hen doorgebracht en zijn ingeschakeld geweest bij het evangelisatiewerk. We zijn dankbaar voor de gastvrijheid van de Mtolo’s en bidden voor hen.

Het komend jaar hopen we de studenten, die nog op Mukhanyo en in Pretoria bezig zijn, naar huis te halen te Ndaleni. De predikanten Phungula en Hlela nemen zich voor om via het ‘afstandsonderrig’ en hun mentorschap verder te werken aan de vorming van de jonge broeders. Hun namen zijn Mongameli, Khula, Eric en Sibusiso.

Ds.Sithole van KwaMncane, meldt, dat de groep die samenkomt in Howick een groot dorp in de buurt van Pietermaritzburg, een huis gevonden heeft, dat mogelijk zou kunnen worden gebruikt als vergaderplek voor hun samenkomsten.

Men vraagt gebed om leiding hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd.  Op KwaMncane zullen D.V. in januari drie volwassenen worden gedoopt en bovendien  hopen zes jongeren  belijdenis te doen van hun geloof. We bidden voor hen.

Een hartelijke groet, namens onze Zoeloe broeders en zusters,
In de Heer,  Arie Reitsema
Lees/Download PDF: Gebedsbrief-voor-de-zending-november-2016