Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Almachtige,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik’ (Psalm 91 : 1 en 2).

Ongeveer een week geleden las ik deze Psalm met de Indiër familie met wie we altijd huisdiensten houden op zondagmiddagen in Richmond. De jongste zoon van de Naidoo’s werkt als paramedicus bij de emergency ambulance dienst. Voor hem was de dreiging van het nieuwe virus heel urgent. Hij zal patiënten moeten vervoeren en helpen die besmet zijn.

De afgelopen maanden hadden we ons veilig gewaand in Zuid-Afrika omdat het leek alsof Afrika de dans ontsprong. Toen de eerste besmettingen vanuit Italië binnen kwamen, kwam alles echter in een stroomversnelling. De regering nam snel maatregelen. De vorige zondag mochten we nog maar met 100 mensen bij elkaar komen. Een week later was dat gereduceerd tot vijf. De meeste luchtvaartmaatschappijen stopten hun vluchten. Ook onze terugvlucht op 26 maart werd geannuleerd. Het was een wonder, dat we nog plek kregen op de vlucht van maandag de 23e. We hadden niet gepland om enkele maanden extra bij de Zoeloes door te brengen. Vooral niet als we ze niet konden bezoeken.

Voor onze broeders en zusters wordt het een hele uitdaging om geestelijke zorg te bieden aan de gelovigen die in afgelegen bergachtige gebieden wonen. Terwijl in de townships velen smartphones hebben, is dat in de buitengebieden niet het geval. Daar ontbreekt vaak ook een signaal. De kerkdiensten zijn overal stop gezet. In de gemeente van Ndaleni kan collega Phungula nog zijn huisdienst projecteren op de smartphones en ook zij die hulp nodig hebben bereiken op die manier. Maar in de valleien van de Umkomaas zijn de broeders en zusters nu op elkaar aangewezen. Bidt voor hen.

Miljoenen zullen hun baan verliezen. De armoe, die toch al groot was, grijpt om zich heen. De inkomsten van de kleine gemeenten komen onder druk te staan. Juist nu de diakenen meer nodig hebben. Het virus is al in sommige townships doorgedrongen. Je houdt je hart vast wat er gaat gebeuren met de mensen die dicht op elkaar gepakt leven in vaak erbarmelijke hygiënische toestanden.

Toch weten we, dat het God niet uit de hand loopt. Psalm 91 leert ons, dat we de pest die rondwaart in het donker en de plaag die toeslaat midden op de dag niet hoeven te vrezen (vs.6). Ons is niet beloofd dat we niet in nood zullen zijn. Maar wel, dat God altijd bij ons zal zijn (vs. 15). Ook al kunnen we geen Phasika vieren dit jaar, toch kunnen we ons vastklampen aan het feit, dat Jezus de dood voor ons op zich genomen heeft en heeft overwonnen. De boodschap van zijn opstanding zal ook met Pasen onze Zoeloe broeders en zusters hoop bieden.

Psalm 91 eindigt met de belofte, dat God aan zijn geliefde kinderen zijn heil zal doen zien (vs.16). Onze gezondheid is niet de hoogste waarde in ons leven. De hoogste waarde is het eeuwig heil, dat God ons beloofd heeft. President Ramaphosa citeerde vorige week in zijn toespraak het volkslied: “Nkosi sikelel’iAfrika”, “Heer zegen Afrika”. Dat biedt meer hoop dan vertrouwen in de ‘deskundigheid’ van mensen, die ons hier in Nederland wordt voorgehouden.

In de Heer, Arie Reitsema

Extra:  Hierbij noemen we wat gebedspunten, die de actuele nood door de lockdown in KZN weergeven.

Aspecten die mogelijk genoemd kunnen worden:

  • Verbod om de deur uit te gaan
  • Beperkte toegang tot stromend water en levensmiddelen
  • Zeer beperkte toegang tot medische zorg
  • Verlies van werk betekent geen inkomen
  • De winter staat voor de deur in Zuid-Afrika. Kouder en droger weer maakt de kans op besmetting groter
  • Het ontbreken van moderne communicatiemiddelen maakt de geestelijke zorg in arme afgelegen gebieden extra moeilijk .
  • Het verbod om samen te komen zal een enorme uitdaging vormen bij begrafenissen i.v.m. oude gebruiken die moeilijk uit te roeien zijn.
  • Als het virus om zich heen grijpt in de townships, waar de eerste besmettingen al zijn vastgesteld, kan dat een catastrofe worden
  • Risico op sterke geldontwaarding, waardoor hoge inflatie ontstaat.

N.B.
Zondag 5 april is de collecte in Kampen voor de “Noodhulp voor diaconieën Zusterkerken Zuid-Afrika”.
Wilt u daar ook aan bij willen dragen, dan kan dat via bankrekeningnummer NL42SNSB0909956596 t.n.v. Zending NGK Kampen o.v.v. “Noodhulp Zusterkerken”.

Source Picture: Facebook

Psalm 146 - 5-6 - Gelukkig wie de God van Jakob - Facebook