Gebedspunten voor de maand februari 2020 – Zusterkerken Zuid-Afrika

  1. Na de zomervakantie start het werk in de gemeenten weer op. We danken voor de vele kansen die er nog zijn om in vrijheid het evangelie te verspreiden.
  1. Bidt dat er goede plannen worden gemaakt. Men is vanwege de uitgebreidheid van het ressort van de kerken erg afhankelijk van transportmiddelen. Dat is een dure aangelegenheid. De geldelijke middelen zijn beperkt. Er is veel wijsheid nodig om er goed mee om te gaan. Bidt, dat de geestelijke gaven in de kleine gemeenten maximaal worden ingeschakeld. Het kerkenwerk moet geen ‘one-man-show’ worden.
  1. Een probleem in de platteland-gebieden is het vertrek van de jeugd naar de steden. Bidt, dat de jongeren in hun thuisgemeenten goed worden toegerust en bij de gemeente betrokken worden. En dat ze, als ze naar steden zoals Pietermaritzburg en Durban gaan, aansluiting mogen zoeken bij onze gemeenten daar en zich daar dienstbaar mogen maken. Bidt voor hen die ver van huis met nieuwe studies beginnen.
  1. Er moeten vanwege het komend emeritaat van twee predikanten, plannen worden gemaakt voor de opvolging. We hebben studenten, maar die moeten verstandig worden ingezet in gemeenten die binnenkort vacant zullen zijn. Bidt voor initiatieven om de opengevallen plaatsen tijdig op te vullen.
  1. De studenten die zich voorbereiden  op een taak in de gemeenten vorderen redelijk in hun studies. Ze hebben wat moeite met academische researchvakken. De studie is nogal westers opgezet en sluit niet altijd even goed aan op de situatie in het veld. Bidt voor de broeders, dat ze met volharding werken aan de door het kerkverband verplicht gestelde eisen. En dat zij, die leiding geven, oog mogen hebben voor de wezenlijke situatie in de zendingsgemeenten.
  1. Er wordt vrij algemeen geklaagd, dat de betrokkenheid van de jeugd te wensen overlaat. Bidt om een opleving in dit verband. En om wijsheid voor hen die hier leiding moeten geven. Vooral student Mongameli zet zich voluit in voor het jeugdwerk. Bidt voor hem.
  1. Student Khula en zijn vrouw Nontobeko verwachten een baby één dezer dagen*. Bidt, dat alles goed mag gaan.

Vanuit een zeer warm KwaZulu, in de Heer, Arie Reitsema

* Op donderdag 6 februari kregen we het bericht van de geboorte van een zoon, Mangaliso Mbanjwa. Geboren in het ziekenhuis.

2020-02-06 Geboorte zoon student Khula - afb 1

2020-02-06 Geboorte zoon student Khula - afb 2