13 juli 2020

Heer, bij u zijn we veilig, elke generatie weer. God u bent er altijd geweest.
U was er eerder dan de bergen, al voordat de aarde bestond.
U was er al voordat alles begon, en u zult er altijd zijn” (Ps. 90:1 en 2)

In Zuid-Afrika verspreidt het corona virus zich nog steeds als een veldbrand. Het totaal aantal besmettingen bedroeg gisteren 275.000 en daar komen dagelijks 12.000 bij. Het epicentrum van de uitbraak ligt in het gebied rondom Johannesburg.

Maar ook in de streken van onze zustergemeenten in Kwa-Zulu nemen de besmettingen toe. Eén van onze studenten, Khula Mbanjwa, belde een paar dagen geleden, dat hij positief testte en onder quarantaine was in een gebouw van de Royal Show in Pietermaritzburg. Hij was bezorgd over zijn vrouw en zoontje van nog geen jaar, die ernstig verkouden waren. Ze wachten nog op de uitslagen van de testen. Ook de gemeente van Esimozomeni waar hij vorige zondag preekte moest getest worden. Evenals zijn collega studenten en Ds. Phungula met wie hij nauw contact had gehad.

Student Khula Mbanjwa
Student Khula Mbanjwa

Ons is niet beloofd, dat er geen ziekte en dood zal zijn, totdat Jezus terugkomt. Maar in deze woelige tijden, geeft het rust om te weten, dat onze Heer de geschiedenis leidt. Hij houdt ons in zijn hand.Wat er ook gebeurt. Zij die niet in Jezus geloven hebben die troost niet.

Intussen vraagt het veel wijsheid om te bepalen wat verstandig is. De lockdown duurt nog steeds voort. Al sinds 26 maart, vlak na onze terugkeer naar Nederland. De meeste gemeenten houden sinds kort weer diensten met een beperking op het maximaal aantal aanwezigen. Op Ndaleni worden ’s zondags twee diensten gehouden. De bijwoning was nog erg gering: 40 en 20. De meeste mensen zijn bang om naar de kerk te komen.

Grote bijeenkomsten zijn notoire verspreiders van het virus. In de zwarte cultuur is het bijna onmogelijk om weg te blijven van begrafenissen. Eén van onze ouderlingen vertelde van een begrafenis van zijn broer, waar meer dan 100 mensen waren. Tegen alle regels in en ook nog zonder de nodige afstand te houden. Geen wonder, dat er nog geen afname van besmettingsgraad is.

Alleen aan de overkant van de Umkomaas rivier worden sinds maart nog geen diensten gehouden. De mensen wonen daar te ver uit elkaar en zijn volledig afhankelijk van transport (dicht op elkaar gepakt in een busje zitten), Ook fungeren de moderne communicatie middelen daar niet. De evangelisten proberen zo goed en zo kwaad als het kan contact te houden en de gelovigen te bezoeken.

Degenen die het meest lijden onder de gevolgen van de epidemie, zijn de kinderen. De gemeenten zijn er nog niet in geslaagd om de zondagsscholen weer op te starten. Bidt, dat men dit als een prioriteit gaat zien.

Ook de gevolgen voor de economie zijn desastreus. Veel bedrijven hebben hun deuren gesloten. Miljoenen hebben hun baan verloren. Grote armoe is het gevolg. Dit heeft ook repercussies voor de financien van de jonge gemeenten. Alleen zij, die een regeringsbaan hebben, onderwijskrachten, verpleegkundigen e.d., kunnen hun kerkelijke bijdragen blijven betalen. De diaconieën slokken een leeuwendeel van de inkomsten op.

 Al met al genoeg om te bidden (en te geven) voor onze Zoeloe broers en zussen.

En vergeet niet: De Heer laat ons niet uit zijn hand vallen. Juist in deze tijd, waarin hij ons bepaalt bij onze sterfelijkheid en machteloosheid, is het goed om te blijven getuigen van de hoop die in ons is. Wie weet, gaan er weer meer harten open voor het evangelie. Tekenen daarvan zijn er al hier en daar.

Namens onze Zoeloe medegelovigen, in de Heer, uw zendeling, Arie Reitsema

Aanvulling Coördinatiecommissie Zusterkerken Zuid Afrika

Gezien de (financiële) nood in Kwa-Zulu heeft de CZZA besloten weer een bedrag over te maken voor voedsel en andere behoeften. Dat kan dankzij de vele giften die binnengekomen zijn voor de noodhulp. Het bedrag dat tot nu toe voor noodhulp is ontvangen is ruim € 5200. Begin mei is er een eerste deel overgemaakt en in juli is er opnieuw een financiële bijdrage aan de kerkenraden van de zusterkerken overgemaakt. Ds. Sithole heeft ons namens de zusterkerken uitvoerig bedankt voor de hulp en ondersteuning vanuit Nederland. We verwachten dat de situatie in Zuid-Afrika voorlopig nog niet zal verbeteren.

Mocht u alsnog willen bijdragen, dan kan dat. Bedragen kunnen overgemaakt worden op IBAN
NL42 SNSB 0909 9565 96 t.n.v. Zending NGK Kampen o.v.v. ‘Noodhulp Zusterkerken‘.

Met alvast onze hartelijke dank.
Namens de CZZA, Jan Schenkel (secr.)
Ds Zacca bewaakt voedselpakketten in Midlovo