Wie is de werkelijke grootmacht?

Hij heeft op zijn kleed en zijn dij geschreven de naam:Koning der koningen en Heer der heren
(Openb.19:16)

       Er waart een virus rond op aarde. Men noemt hem ‘kroon’ vanwege zijn vorm onder een microscoop. De machtigen der aarde zeggen, dat ze hem onder controle  hebben. Ze weten niet waar ze over praten. In het boek Openbaring lezen we over een ruiter op een wit paard die een kroon draagt (Openb.6:2), ja zelfs vele kronen (19:12). Zijn naam is ‘Koning der koningen en Heer der heren’. Hij is de werkelijke ‘Superpower’, die de geschiedenis in zijn hand houdt.  Hij is bezig de hele wereld te veroveren. Niet door macht of geweld, maar door de verkondiging van Zijn evangelie.

       Het is goed om deze dingen in gedachten te houden, nu overal de mensen in paniek raken door de verspreiding van het nieuwe kroonvirus. Hij, die de werkelijke kroon draagt, heeft lang geleden al aangekondigd, dat er plagen zullen losbarsten voordat het einde komt. We zijn dankbaar, dat wij met het goede nieuws van Zijn koninkrijk, op stap zijn gestuurd. Waar geen dood, rouw, geklaag of  moeite meer zal zijn.

       Intussen is er nog wel dood, rouw en geklaag. Hier in Kwa Zulu zijn begrafenissen aan de orde van de dag. Ook al heeft het coronavirus ons nog niet bereikt. Afgelopen zaterdag was de eerste in de zes weken sinds onze komst, dat collega Phungula niet bij een begrafenis was betrokken. Ook al zijn er bij zulke gelegenheden kansen om het evangelie te verkondigen, toch legt het een druk op het werk. Het kost een vrijdagavond en een groot deel van de zaterdag. Planning voor jeugdsamenkomsten is moeilijk. Training van leiderschap komt in gedrang. Aandacht voor je eigen kinderen komt tekort, enz.enz. Het vergt veel creativiteit en wijsheid om hiermee om te gaan. Bidt om wijsheid voor de predikanten en oudsten.

       De stijl van de erediensten is de laatste jaren aan het veranderen. Door de introductie van keyboards en geluidsversterkers komt de gemeentezang in het gedrang.

In plaats van ondersteuning van de zang overschreeuwt het geluid dikwijls de zang. Dat is duidelijk geen verbetering.  Bovendien is er minder aandacht voor koorzang onder de jeugd. Bij een keyboard is slechts één persoon betrokken, bij een koor al gauw vijftien. Een gevolg is vermindering van betrokkenheid van de jeugd bij de eredienst. Een zaak om voor te bidden.

       De vier studenten van Ndaleni en KwaMncane, hebben niet langer het gebruik van Mtolo’s huis in Ndaleni. Ze moeten elders onderdak vinden.. Op het moment zijn ze niet meer samen. Dat bevordert de onderlinge band niet. Die juist zo belangrijk is. Bidt voor een goede oplossing. *1)

       Een jongen van 17 uit de Naidoo familie, waar we huisdiensten houden  op zondagmiddag, komt erg trouw. Zijn moeder en haar ouders zijn stugge Hindoes.  Opa van moeders kant is een Hindoepriester. Rowan’s hart staat open voor het evangelie. Bidt voor hem.

Een hartelijke groet vanuit het warme Zuiden,

in de Heer,

Arie Reitsema

Bron afbeelding:  Amazon-com

Openbaring 19 16 - Koning der koningen - Amazon-com