PrekenArchief3501 september 2016

De apostel Paulus schreef een heel aantal zendingsbrieven. In de meeste begint hij met de vermelding, dat hij de Heer dankt voor het geloof en de liefde van de gemeente. Als wij bidden voor het zendingswerk van onze zusterkerken onder de Zoeloes, mogen we ook beginnen met dank aan de Heer voor hun geloof en toewijding.

Ds.Phungula vertelde hoe de gemeente van Ndengezi langzaam maar zeker groeit, omdat buitenstaanders worden aangetrokken door het geloof en de liefde van de gelovigen. Het zijn niet grote tentacties of spectaculaire samenkomsten, maar de trouw van de gelovigen in hun leven van elke dag, die de zendingskracht van deze gemeente vormen. Ndengezi is een woonbuurt in de miljoenenstad Durban. We begonnen er in de negentiger jaren diensten te houden in een schoollokaal. Tussen een groot aantal syncretistische sekten, die een ontzaglijk kabaal maakten in de naburige lokalen. Als de hitte niet te hevig was, hielden we de ramen potdicht om elkaar te kunnen verstaan. Een jaar of acht geleden wist de kleine groep gelovigen een perceel te bemachtigen, waarop ze een kerkje bouwden. Er was steun uit Holland, maar voor meer dan de helft werden de bouwkosten bijeengebracht door de Zoeloes, een gezonde zaak.

De kern van de gemeente wordt gevormd door vier gezinnen, alle oorspronkelijk afkomstig uit de omgeving van Richmond. De aanwezigheid van deze vier trouwe gezinnen vormt de missionaire kracht van deze gemeente. We danken de Heer voor hen. Er zijn twee lerende ouderlingen Sibu Ngcongo en Zipho Ngubane. Ze helpen ook met preken in de naburige wijk van Clermont. Het waren Sibu en Zipho, twee goed vrienden, die zich vanaf het begin hebben ingezet voor de verbreiding van het evangelie in Ndengezi. Bidt voor hen.

We horen goede berichten van onze vijf theologische studenten. Ze zijn vanwege de studieomstandigheden nu verspreid over Mukhanyo, Pretoria en Potchefstroom. Toch houden ze goed contact met elkaar, wat van essentieel belang is voor hun vorming. In de wintervakantie waren ze met z’n allen in Richmond en deden mee in het evangelisatiewerk daar. Blijf voor hen bidden. Hun namen zijn: Mduduzi, Mongameli, Sibusiso, Khula en Eric. Ze hopen ook aanwezig te zijn bij de jeugdconferentie, die van 30 september tot 2 oktober op de zendingspost Enkumane zal worden gehouden.  Derick Mashau, de voormalige hoogleraar zending van Potchefstroom en nu kerkplanter in Pretoria, zal de hoofdspreker zijn. Hij komt met 30 jongelui van zijn gemeente. We bidden voor een goede conferentie.

 Ds. Sithole is dankbaar voor de goede opkomst bij de vrouwenconferentie die op KwaMncane werd gehouden in augustus. Er waren ongeveer 200 aanwezigen uit onze kerken in Zuid-Natal. De gemeente van KwaMncane heeft in juli een evangelisatiecampagne gehouden. Sithole is begonnen met catechisatieklassen voor de 6 nieuwelingen die om verder onderricht vroegen in de Bijbel als gevolg van deze campagne.

Ook de gemeente rondom de zendingspost Enkumane meldt nieuwe aanwas naast terugkeer van vroegere leden. Een probleem is echter, dat de jeugd daar niet erg betrokken is. De Zondi wijk van KwaMncane kampt met hetzelfde probleem. Bidt om leiders die het werk onder jongeren op hun hart dragen.

Met dank voor uw betrokkenheid en meebidden. Namens uw Zoeloe broers en zussen. Arie Reitsema