Logo 3 MYBW
Mayibongwe – Prijs Zijn Naam

[Lieve Vader], bewaar ons voor alle geestelijke hoogmoed en de nietige eer van tijdelijke roem en naam. Geef ons dat we in al onze noden en gebreken Uw heilige Naam mogen aanroepen. Geef ons dat we in de angst van ons geweten en als we tenslotte sterven, Uw Naam niet vergeten. Geef ons dat we met al onze bezittingen, woorden en werken Uw Naam alleen loven en eren, dat we daarmee geen naam zoeken te maken voor onszelf, maar Uw Naam, van Wie alle dingen zijn, alleen zoeken. Bewaar ons voor de onbetamelijke zonde van de ondankbaarheid, dat door onze goede werken en ons leven anderen mogen worden opgewekt, niet om ons, maar om U in ons te loven en Uw Naam te eren. Geef dat door onze zondige werken of gebreken niemand geërgerd wordt tot oneer van Uw Naam en dat daardoor Uw lof stilzwijgt. Bewaar ons dat we niets begeren, voor tijd noch eeuwigheid, dat niet tot de eer van Uw Naam en tot Uw lof is. En als we zoiets zouden bidden, wil onze dwaasheid dan niet verhoren. Geef dat ons leven zó is, dat het eenmaal duidelijk zal zijn dat we ware kinderen Gods zijn, en dat Uw Vader Naam niet voor niets of zonder rede over ons genoemd wordt. Amen.

Maarten Luther: Eine kurze Form des Vaterunsers, 1520, Comp. W. A. 7, 222, 3-18
Bron:  Gebeden – Luther (@2010, Uitgeverij De Groot – Goudriaan – Kampen)
Gebedsbrief maart 2016 lezen? – Click here

Psalm 146 – Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!