Gebedsbrief voor de zending – 7  maart 2017

“De goddelozen spannen de boog, ze leggen hun pijl op de pees
om oprechten van hart in het duister te treffen.
Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen?”

(Psalm 11 : 2 en 3).

                                                                                                                  2017-03-08 Sibu Sithole - murdered

Sibu

                    Toen gistermorgen het bericht kwam, dat Sibu Sithole was vermoord, kregen we het gevoel alsof we weer terug waren in de jaren negentig, toen geweld plegen de orde van de dag was. De sfeer in het land is duidelijk aan het verruwen. De kranten staan bol van corruptieschandalen. Volksmenners proberen de gemoederen op te zwepen door haat te preken. Het verwondert niet, dat zij die de macht hebben hun corrupte praktijken met geweld proberen te continueren. Macht corrumpeert. Het kan alleen getemperd worden door het evangelie.

                    Sibu Sithole was de manager van het gemeentebestuur van Richmond. Hij was hier opgegroeid. Zijn grootvader woonde naast de kerk van Magoda. Het heeft ons altijd verwonderd hoe ijverig de oude Sithole zijn land bewerkte. Zijn mielieveld en zijn groentetuin stonden er welverzorgd bij. Sibu had een MBA behaald aan de universteit van de Witwatersrand. In 2010 werd hij aangesteld als manager van Richmond, om de augiasstal van corruptie op te ruimen. Hij was toen 33. Hij slaagde er in om het beleid om te vormen. Hij kreeg een onderscheiding van de premier als beste municipale manager in Kwa Zulu.

                    Sibu was een nederig mens. Waar iedereen rondliep met de nieuwste smart Phone, deed hij het nog altijd met een kleine allang verouderde Nokia. Hij was zeer intelligent en capabel. Zijn strijd tegen corruptie werd hem niet in dank afgenomen. Een paar jaar geleden werd zijn kantoor in brand gestoken om bewijslast in hofzaken te vernietigen.

                    Zijn eerste vrouw Nozipho bracht hem bij de Heer. Hij werd trouw lid van de gemeente van Ndaleni. Nozipho overleed. Sibu hertrouwde onlangs met een christin.  Hij en zijn vrouw MaSindane deden mee in de couples club van de kerk. Hij was lid van Ndaleni’s commissie van beheer en ook lid van het bestuur van de zendingspost Enkumane.

                     Hij werd maandagmorgen in koelen bloede neergeschoten, terwijl hij onderweg was naar een kantoor in het dorp. De verslagenheid hier is groot. De mensen zeggen: “Sibu stierf omdat hij eerlijk was”. En men voegt er aan toe : “Hoe moet het met een land waar het zo gesteld is?”

                    We vragen uw gebed voor zijn vrouw en 2 stiefkinderen, voor de kerk van Ndaleni en voor het land waar de grondslagen van de samenleving ernstig onder druk staan.

2017-03-08 Brothers in SA 2017-03-08 ds Arie Reitsema in SA 2017-03-08 Hans vd Berg in SA - 2 2017-03-08 Hans vd Berg in SA

2017-03-08 Sibu Sithole - murdered