Druiven ZACONFERENTIE BELEIDSGROEP ZUID-AFRIKA
28 november 2015

‘Op expeditie met (je) geloof’

Dat is de titel van een op DV 28 november in de Westerkerk Bunschoten-Spakenburg te houden conferentie.

Waarom deze conferentie?
Een belangrijke conferentie – omdat alle organisaties die in Zuid-Afrika werken hun krachten samenbundelen in de
gemeenschappelijke ontwikkelingen. De verhouding tussen de kerken in Nederland en de kerken in Natal is veranderd. De broeders en zusters dragen nu zelf verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd hebben zij onze geestelijke en materiële steun hard nodig. Dat zij zelf hun weg vinden betekent ook dat zij ervaringen opdoen die voor ons leerzaam zijn.

Wat is het programma?
Die verandering in het zendingswerk van blanke zendeling naar zwarte kerken wordt in de verschillende workshops belicht. Wat betekent dit voor de zendingscommissies die vanouds in iedere gemeente het werk steunden? Hoe kunnen we jongeren bereiken zodat zij ook betrokken zijn bij de gemeentes in Zuid-Afrika?

Wij zien uit naar de hartelijke ontmoeting met onze broeders en zusters uit Zuid-Afrika. Een ontmoeting die jong en oud, blank en zwart inspireert en verbindt in de liefde van God in Jezus Christus, onze Heer en zijn plan voor deze wereld. We hopen en bidden dat de conferentie bijdraagt aan het vinden van inhoud en vorm die passen bij de verbondenheid met deze zelfstandige kerken in Zuid-Afrika. Bidt u mee?

Wat kunt u doen?
U kunt er aan mee werken dat uit uw gemeente een mooie delegatie komt! Zowel vanuit de zendingscommissie, vanuit de kerkenraad en vanuit de gemeente. U kunt ook jongeren enthousiasmeren en via Facebook anderen uitnodigen. Het programma is ook voor hen aantrekkelijk door Afrikaanse muziek en de workshops.

Het programma wordt ook nog geplaatst op de website: www.mayibongwe.com
ds. Auke Siebenga.
Namens de ZAC (J.A.D. Schenkel)