Gebedsbrief  – 1 maart 2016

knysna loeri ZA

                Het is warm weer buiten. Drie Hadeda’s (een vogelsoort in ZA) zijn op zoek naar wormen in de voortuin. Als de hond probeert om hen bang te maken, vliegen ze schreeuwend weg. Dit jaar zijn er minder vogels dan gebruikelijk. Waarschijnlijk als gevolg van de ernstige droogte. Toch hebben we bezoek van een hop en een Knysna Loerie gehad.  Heel speciaal. De droogte is nu aan het afnemen. We hebben flink wat regen  gehad in de afgelopen weken.  In ieder geval in ons gebied.  In grote delen van het land is de situatie nog zeer kritiek. De prognose van de korenoogst is dat er slechts 50% geoogst kan worden in vergelijking met twee jaar terug. Dit betekent dat Zuid-Afrika maïs zal moeten importeren.  Miljoenen mensen zullen voedselhulp nodig hebben. En de economische situatie is al niet erg goed. De toename van de armoede zal ook een effect hebben op onze gemeenten. Bid voor deze situatie.

               Het grootste deel van onze jaarlijkse bezoek is al achter de rug. Toen we aankwamen in januari, waren we net op tijd om de synode van de GKSA in Potchefstroom bij te wonen. Het belangrijkste probleem dat moest worden besproken betrof het onderwerp “de vrouw in het ambt”. Het was een steen des aanstoots voor de laatste drie synodes. Het idee was om met een ​​definitief besluit te komen. Een poging om het besluit van 2009 terug te draaien over toelating tot het ambt van diacones werd met een grote meerderheid verworpen. Daar waren onze zwarte broeders erg blij mee. In hun meestal kleine kerkenraden spelen vrouwelijke leiders een grote rol. Echter, voorstellen voor de openstelling van het ambt van ouderling en predikant ook voor vrouwen ontmoette hevige weerstand. Dat was voor de Doppers een brug te ver.

               Nadat we aankwamen in KwaZulu brachten we onze tijd door met het versterken van de banden met de Zulu gemeenten. Het was heerlijk om oude vrienden te ontmoeten en om opnieuw in het Zulu te preken. Sommige gemeenten ondergaan een duidelijke groei. We zagen veel nieuwe gezichten in Ndaleni bijvoorbeeld. Maar overal was er een opvallend gebrek aan de gave van leiderschap. Zelfs in Ndaleni.  Bid voor nieuwe jeugdleiders en catecheten.

               Sommige kleine gemeenten hebben last van ‘wolven’, zoals mijn collega Phungula hen, die proberen om de schapen op een dwaalspoor brengen, noemt. Zij prediken het evangelie van gezondheid en rijkdom. Het is goed om te merken, dat onze Zulu collega’s scherp de geesten kunnen onderscheiden. Toch is het verontrustend dat veel mensen zo gemakkelijk op een dwaalspoor worden gebracht. Bid voor het krachtige werk van de Geest.

               In de afgelopen week hadden we het voorrecht van een ​​bezoek aan de Gereformeerde Kerk van Zuid-Sudan. We waren uitgenodigd door de pastor van onze dochter Anne, die werkt in Juba als leider van het grote Medair-team.  We hadden Patrick Wic al een paar keer ontmoet op Dopper synodes. Zijn kerken hebben verschrikkelijk te lijden onder de gevolgen van de verschrikkelijke oorlog die woedt in Zuid-Sudan. Meer dan 80.000 mensen zijn omgekomen en miljoenen zijn ontheemd. Merrel en ik hadden een kans om een diepgaande en intensieve leiderschapstraining te geven gedurende een aantal dagen. In 45 graden hitte! We bezochten vluchtelingenkampen. Duizenden kinderen die geen onderwijs krijgen. Hartverscheurend! We werden bemoedigd door de christenen in de kampen, die ondanks alles hun hoop op Jezus Christus hebben gezet. Bid voor de Kerk in dat land!

              Aanhoudend gebed is ook nodig voor onze jonge mannen, die theologie studeren in voorbereiding op hun dienst onder de Zulu’s. Een nieuwe student heeft zich bij hen gevoegd, een zekere Mduduzi Mahlangu. Er zijn nu vijf studenten. Tot ons groot verdriet en teleurstelling moeten we melden dat de oudste van deze studenten zijn studie heeft moeten beëindigen. Hij slaagde er niet in om de verleidingen te weerstaan ​​waarmee jonge studenten te maken hebben in de maatschappij waarin ze leven. Bid voor hem en ook voor de anderen. De geestelijke strijd kan alleen gewonnen worden in nauw contact met de Heer van de zending.

                                                                                   In Hem,  Arie Reitsema