Zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem voor het Paasfeest”. (Luk.2:41)

De Joden waren gewoon om met Pasen een groot feest te vieren. De Zoeloes vandaag ook. Gelovigen uit onze gemeenten in het Zuiden van Kwa Zulu komen dit jaar samen op de zendingspost Enkumane. Deze plek leent zich uitstekend voor een dergelijke bijeenkomst. Dit jaar beginnen we al op de morgen van Goede Vrijdag.

Zaterdag wordt herdacht dat onze Zending 60 jaar geleden begon met de verkondiging van het evangelie in deze streken. Op Paaszondag wordt het feest afgesloten met een grote dienst, waarin het avondmaal wordt gevierd.

Ds. Funeka is van plan om voor de mensen van de overkant van de Umkomaasrivier, voor wie de reis naar Enkumane te ver of te duur is, op vrijdag een dienst te houden in VishaVisha.

De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang. Het is een hele organisatie om zo’n 500 mensen drie dagen van voedsel en onderdak te voorzien. We bidden dat men veilig mag reizen. In al die zestig jaar zijn er bij onze Paasviering nooit ongelukken geweest, maar dit weekend is een van de gevaarlijkste op de Zuid-Afrikaanse wegen. We vragen de Heer of Hij het geloof in kruis en opstanding mag versterken bij onze Zoeloe broers en zussen. En mag geven dat het ook wordt overgedragen aan de jongere generatie.

Er is in Zuid-Afrika ernstige inflatie. Gemeenten die sterk afhankelijk zijn van transport voor hun zondagse samenkomsten hebben grote moeite om de logistiek betaalbaar te houden. Waar men gewend is veel lange reizen te maken, zal er creatief moeten worden nagedacht over nieuwe oplossingen. Ondanks hogere inkomsten rijzen de kosten de pan uit. Het is niet zo eenvoudig om de tering naar de nering te zetten. Vooral in een land waar de regering een slecht voorbeeld geeft, door aanhoudend meer uit te geven dan men binnen krijgt. Dat is zo’n algemeen patroon geworden, dat ook de bevolking begint te denken, dat je eindeloos schulden kunt maken.

Sommige gemeenten hebben te maken met grote financiële tekorten. Bidt, dat de leiders een goed inzicht mogen krijgen in het beheren van de gelden, die door de leden van de gemeenten worden opgebracht en die door de kerken uit Nederland worden gegeven.

In de gemeente van Idwala leNsindiso zijn elf nieuwelingen op belijdeniscatechisatie. We bidden voor hen. En voor Ds. Funeka die nog steeds de moed heeft om door te gaan ondanks zijn 69 jaar. Een vervanger voor hem is er voorlopig nog niet. We bidden voor de jonge studenten, die in opleiding zijn. Dat ze niet alleen mogen groeien in kennis maar zich ook mogen oefenen in de ‘godsvrucht’ zoals Paulus Timoteus aanraadt (1 Tim. 4:7).

Ds. Paul Sithole van KwaMncane meldt, dat zijn zoon Sizwe opnieuw een operatie aan zijn ogen had. Hij begon blind te worden en had een hoornvliestransplantatie, die niet geheel gelukt was. Alles schijnt nu goed te gaan. We blijven bidden voor hem.

Het nieuwe kerkje van Malizayo, dat door de bouwers van Kampen in zeer korte tijd uit de grond werd gestampt, wordt nu gepleisterd. Men gaat het heel binnenkort in gebruik nemen. De oude modderhut is met de grond gelijk gemaakt. We hopen, dat de kleine kring gelovigen van Malizyo er met veel verve het evangelie in mag doorgeven

Een hartelijke groet, in de Heer,  Arie Reitsema
Reformed Church SA - 60 Years - April 2019