2015-09-04 Gebedsbrief-foto

Beste vrienden van de Zending,                             Lienden, 28 augustus 2015

De zomervakantie hier in Nederland is weer voorbij. In Kwa-Zulu gaat het naar het voorjaar toe. In de wintervakantie zijn de scholen enkele weken dicht geweest.  Er was gelegenheid om met de jeugd een evangelisatie campagne te houden. De drie studenten van Ndaleni die aan de Mukhanyo theologische school in de buurt van Pretoria studeren, Khula, Khehla en Mongameli, waren thuis voor de vakantie. Ze hebben de leiding gehad bij de campagne in Phatheni, een vallei op ongeveer 15 kilometer van Ndaleni. De werkgroep van Emmeloord en Marknesse hebben daar enkele jaren geleden een kerk helpen bouwen.
De mensen zijn bezocht en diensten zijn gehouden. Wat de resultaten zijn, zullen we pas veel later merken. De meest tastbare resultaten van zo’n campagne zijn vooral voelbaar in de band die er gelegd wordt tussen de deelnemers. Voor veel jonge Christenen is het heel stimulerend om samen bezig te zijn met het uitdragen van de boodschap van het evangelie.
We bidden, dat de Heer deze pogingen mag zegenen. Met de studie van de drie jongemannen (en hun collega van KwaMncane) gaat het goed intussen. Waarvoor dank aan de Heer.
Ds.Phungula merkte overigens op, dat hij begint te begrijpen, waarom wij als zendelingen indertijd zelf de opleiding van toekomstige voorgangers in eigen beheer hielden. We hadden die mannen nodig in het werk. En zo is het vandaag nog. Er zijn vele posten waar diensten worden gehouden, en maar weinig werkers, die hiervoor kunnen worden ingezet.
In een onlangs gehouden overleg tussen de voorgangers uit het Zuiden van Kwa- Zulu en het Noorden (het Nqutu district), hebben de broeders samen gesproken over de toekomst van de theologische opleiding. Ze kwamen tot de conclusie, dat ze toch zouden moeten proberen om meer van het afstandsonderricht van de Universiteit van Potchefstroom gebruik te maken. In de eerste plaats omdat de studenten dan meteen zouden kunnen worden ingezet in het werk in de gemeenten. Hen 600 km ver weg sturen kan goed zijn, als ze goed worden opgevangen (zoals in Mukhanyo het geval is). Maar de keerzijde hiervan blijft, dat ze niet beschikbaar zijn thuis, waar ze dringend nodig zijn. Bidt, dat het overleg leidt tot goede plannen.
De ontmoeting tussen Nqutu en Richmond vond plaats om een nieuwe uitgave van het Zoeloe liedboek Imbongi te plannen. Men ontdekte, dat de scheiding tussen classis Noord- en Zuid-Kwa Zulu, nadelig is geweest voor de samenwerking van de zendingsgemeenten. Er is ook besloten om de jaarlijkse studieconferenties weer
nieuw leven in te blazen.
Wat de gemeenten betreft verder het volgende: In Howick, de nieuwe preekplaats van de gemeente van Ds.Sithole, hopen binnenkort 5 mensen belijdenis af te leggen van hun geloof.
Siya Kunene, die in Pietermaritzburg studeert, heeft meer de handen vrij gekregen voor het jeugdwerk, omdat een familielid de zorg voor zijn overgrootmoeder heeft overgenomen. Blijf voor hem bidden.
Max Zungu, een van de predikers van Ndaleni, en zijn vrouw Sizile hebben van de week een baby gekregen. Het kindje is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. De doktoren weten niet precies wat er aan de hand is. Hun eerste kind overleed vorig jaar spoedig na de geboorte. We bidden voor de Zungu’s.

Namens onze Zoeloe broeders en zusters, in de Heer,
Arie Reitsema.
PDF: GEBEDSBRIEF-2015-08