20151215_121910[1]
Ik stel u tot een licht voor de volken” (Jesaja 49:6) En:“De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen” (Jesaja 66:18)

Jesaja, de evangelist van het Oude Testament profeteerde over de komst van de Messias. De oude Simeon citeerde zijn woord uit hoofdstuk 49, toen hij het kind Jezus zag (Lukas 2). Ook bij Kerst worden we herinnerd aan het feit, dat het evangelie van Jezus Christus is voor alle volken. Tegenwoordig worden de tegenstellingen tussen de volken steeds scherper. De spanningen nemen toe. Dat is niet alleen het geval tussen de grootmachten en bij de toenemende onrust in het Midden Oosten. Ook in een land als Zuid-Afrika wordt het er niet rustiger op. We danken de Heer, dat we op dit cruciale moment in de geschiedenis in de positie mogen zijn om onder de Zoeloes mee te mogen werken aan de komst van Zijn rijk. Jezus is de enige, die hoop biedt voor de toekomst. Ook van Zuid-Afrika!

We mogen terugkijken op een boeiende conferentie samen met vertegenwoordigers van onze Zoeloe broers en zussen. Daar werden we herinnerd aan het feit, dat allerlei valse profeten de jonge christenen proberen te verleiden. De pseudo Messias Shembe en de predikers van de boodschap van gezondheid en welzijn. hebben miljoenen volgelingen. We bidden voor onderscheiding van geesten.

We brengen dank aan de Heer voor de evangelisatie campagnes die gedurende de december maand werden gehouden in Ezitendeni, Hammarsdale en  Phatheni. Elke veldtocht een week lang.  Vier theologische studenten uit de gemeenten in Zuid-Natal, Siya, Mongameli, Mduduzi en Khula, hadden hierbij de leiding. Ds.Phungula meldt, dat niet alleen het geloof van onze broeders werd versterkt, maar ook dat velen de goede boodschap hebben gehoord. Onze broeders zullen in de week tussen Kerst en Nieuwjaar nog enkele samenkomsten leiden in Ndaleni zelf. Vijf volwassenen hebben de afgelopen maand belijdenis afgelegd van hun geloof en drie kinderen mochten worden gedoopt.

Pastor Funeka bericht, dat de jongelui van de gemeenten rond de zendingspost Enkumane een goede conferentie hadden. Er waren 67 jongeren in totaal.

Gebed wordt gevraagd voor een jonge vrouw uit Ngwegwe. Haar naam is MaMkhize Gumede. Ze is in de dertig. In een week tijd verloor ze haar man en haar moeder. Ze blijft achter met 3 jonge kinderen. Haar man was de kostwinner.

De kerk van Enkumane en omstreken groeit, maar er is een groot tekort aan mannen. Ook hiervoor wordt gebed gevraagd.

In KwaMncane, de gemeente van Ds.Sithole, is een verjongde kerkenraad aangetreden. Sithole vraagt gebed om leiding van de Heilige Geest voor deze mannen en vrouwen. De wijk bij Zondi Store ondervindt grote problemen. Sithole zegt, dat de leden daar hun eerste liefde hebben verloren. Bidt voor hen. Met de groep gelovigen te Howick gaat het goed. Ze hopen het perceel, waarop ze nu in een tent vergaderen, te kunnen kopen. Bidt voor hen. Het in december gehouden jeugdkamp was een groot succes.

De enorme droogte in KwaZulu is een bron van grote zorg. Koeien sterven en wilde dieren komen om. Bidt met ons om regen.

Een hartelijke groet van uw broeders en zusters uit het warme Zuiden. Namens hen,
In de Heer,   Arie Reitsema
Foto: Kerstviering met de weeskinderen van Magoda
Download hier PDF van deze gebedsbrief (*)
* Tip: Lever deze gebedsbrief in bij uw kerkenraad.