NASB_Acts_14-27

In de brief van de Here Jezus aan de gemeente in Filadelfia (Openb.3) zegt Hij: “Ik heb ervoor gezorgd, dat de deur voor u openstaat”. Het beeld van de open deur wordt ook elders in het N.T. (Hand.14, I Kor.16) gebruikt voor de gelegenheden voor zending. Filadelfia was een missionaire gemeente.

Kampen en steunbiedende kerken hebben ook nog steeds een open deur in het Zuid-Afrika project. De directe verantwoordelijkheid voor de zending daar is wel overgenomen door onze zusterkerken. We mogen echter nog steeds participeren door hen te steunen met onze gaven, gebeden en meeleven. Laten we dankbaar zijn voor die kansen. Ze kunnen niet zonder onze hulp. Op hun beurt bemoedigen zij ons in onze zendingstaak hier in Nederland.

In Zuid-Afrika hebben onze broers en zussen te maken met een toenemende secularisatie. Net als wij hier. Allerlei ideologieën leggen beslag op de harten van de mensen. Materialisme viert hoogtij. Men jaagt naar het vergaren van rijkdom. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Er is nog steeds 40% werkloosheid. De heersende klasse eist een steeds groter aandeel op van de economische koek, die de laatste jaren niet groeit, terwijl de bevolking zich wel uitbreidt. Nu weer is er een grote staking bij het onderwijs. Men wil hogere lonen, terwijl de belastinginkomsten stagneren. We mogen bidden, dat de Christenen niet meezingen in het koor van gierigaards. En niet meedoen met corrupte praktijken.

Onze broeder Jackson Sithole van Ndaleni is dankbaar, dat het met zijn gezondheid een stuk beter gaat. Hij werkt in het onderwijs en is een van onze prekende ouderlingen. Er werd onlangs TBC bij hem geconstateerd. Hij was een tijdje ernstig ziek. We zijn blij om te horen, dat de medicijnen werken. Hij staat weer voor de klas en is pas ook weer begonnen met preken. Blijf voor hem bidden.

Susile Mkhize heeft pas haar moeder  Madayeni Mkhize verloren. Madayeni was een van de eersten die op Nomabhunga tot geloof kwamen in de 70er jaren. Ik herinner me nog hoe Susile, haar dochter, als meisje van een jaar of tien begon naar school te komen. Iedereen was analfabeet in dat gebied, voordat samen met de kerkdiensten ook een schooltje kwam. Kerk hielden we onder een boom. Ons schooltje was bij iemand in de hut. Een zwager van Ds. Phungula werd als onderwijzer aangesteld. De bevolking was zo ruw, dat een onderwijzeres zich niet kon handhaven te midden van de heidense mannen van die streek. Susile is een overtuigde Christin geworden. Bidt voor haar. Het verlies van haar moeder heeft haar erg aangegrepen. Madayeni woonde bij haar.

Onze theologische studenten hebben ontdekt, dat er hard gestudeerd moet worden. De vier die het afstandsonderricht van Potchefstroom volgen, zijn voor hun eerste semester Grieks geslaagd. Maar Hebreeuws bleek voor drie van hen nog een brug te ver. Bidt voor hen.

In het weekend van 6 en 7 oktober wordt er een jeugdconferentie gehouden op de zendingspost Enkumane. Bidt voor een stimulerende bijeenkomst. Elke vrijdagavond leidt Ds.Phungula een samenkomst met 30 jongeren in Pietermaritzburg. Bidt, dat deze samenkomsten gebruikt worden om de jeugd bij de Heer te brengen of te houden.

In de Heer, Arie Reitsema

Hieronder foto van broeder Jackson Sithole (prekend ouderling) en zuster Susile Mkhize.

Broeder Jackson Sithole - prekend ouderling Zuster Susile Mkhize

Hieronder enkele foto’s van de vier studenten die in Ndaleni Griekse les krijgen van ds. Sipho Phungula.

GRIEKSE-LES-VAN-PHUNGULA-01 GRIEKSE-LES-VAN-PHUNGULA-02 GRIEKSE-LES-VAN-PHUNGULA-03