Gebedsbrief voor de Zending Richmond, 9 februari 2018

Het hele land zit met spanning te wachten. Het moment nadert, dat president
Zuma gaat aftreden. Men hoopt, dat er betere tijden gaan aanbreken. De corruptie had
alle geledingen van de samenleving in zijn greep. En Zuma was er de belichaming
van. Elke dag komen nieuwe schandalen in de openbaarheid. Nu Ramaphosa
verkozen is tot nieuwe leider van de regerende partij, hoopt men dat hij schoon schip
gaat maken. Of hij daartoe in staat zal zijn en de kans voor krijgt, moet nog blijken.
Zijn partij heeft nou niet bepaald christelijke principes. Het humanistisch geloof in de
mens lijdt altijd schipbreuk. Toch bidden we om betere tijden voor de volken van
Zuid-Afrika. Zuma’s bewind heeft het land geen goed gedaan. De kloof tussen arm en
rijk wordt steeds groter. De verhoudingen tussen blank en zwart worden er niet beter
op. Leiders die slechte voorbeelden geven, hebben een zeer kwade invloed op hun
onderdanen.
Laten we bidden, dat in de christelijke gemeente voorbeelden mogen worden
gezien van leiders, die dienaren willen zijn in plaats van heersers. Volgers van Jezus
in plaats van de groten der aarde. Nederig in plaats van trots.
Het is altijd een vreugde om oude bekenden weer te mogen ontmoeten. We
worden overal met veel hartelijkheid ontvangen. Zij die nu de leiding hebben tonen
over het algemeen nog steeds de toewijding aan de zaak van de Heer, die ze in hun
jeugd hadden. Al zijn er ook, die de verleidingen van rijkdom en status niet hebben
kunnen weerstaan. Dat doet altijd verdriet.
Wat ons zorgen baart, is het feit dat het lijkt alsof er onder de huidige jeugd
van de zoeloe gemeenten minder enthousiasme is dan waar wij vroeger zo veel van
genoten. Volgens sommige leiders is de jeugd tegenwoordig meer uit op
entertainment dan op serieuze bijbelstudie. Ook de ijver voor het verspreiden van het
evangelie lijkt wat te tanen. Voor de evangelistatie campagne in december
bijvoorbeeld was veel minder animo dan in voorgaande jaren. Een zaak waar serieus
voor gebeden moet worden. Het verschijnsel waar de Here Jezus op wijst in zijn brief
aan de gemeente van Efese (Openbaringen 2), lijkt ook hier en daar de kop op te
steken onder de Zoeloes. Namelijk een verkoelen van de eerste liefde. Trouwens ook
in Nederland weet men daar van mee te praten. Uw gebed is dus hard nodig zowel
daar als hier.
Khula, een van onze studenten, gaat overmorgen verloven. Met een meisje uit
Ds.Sithole’s gemeente. Haar naam is Nontobeko. We hadden juist een enthousiast
verslag van onze dochter Anne uit Zuid Soedan gehoord over een preek van Godwin
Ale, de assistent pastor uit Juba die pas getrouwd is. Hij had de gemeente bedankt, dat
ze voor hem gebeden hadden tijdens zijn verloving. Die had namelijk erg lang
geduurd. Vanwege de oorlog had hij zijn baan verloren en kreeg zodoende grote
moeite om de bruidschat te betalen. Zijn collega Ds.Patrick Wik had de gemeente
herhaaldelijk opgeroepen om ernstig voor Godwin te bidden. Zijn a.s. schoonfamilie
had er namelijk bij hem op aangedrongen om alvast maar sexuele relaties aan te
knopen met zijn verloofde, ondanks het feit dat ze nog niet getrouwd waren. Maar
Patrick had hem duidelijk gemaakt, dat dat niet de wil van de Heer was. Het was hem
zwaar gevallen om zo lang te wachten. Maar hij vertelde de gemeente, dat hij enorm
dankbaar was dat de Heer hem geholpen had. Dankzij hun gebeden. Ik vroeg Khula of
hij Godwin kende van zijn studietijd in Mukhanyo. Hij zei: “Hij was mijn
kamermaat”. Wij zeiden: “Wij zullen voor jou bidden, Khula”. Doet u mee?

Hartelijk gegroet, in de Heer, Arie Reitsema

Khula Mbanjwa
Khula Mbanjwa