Gebedsbrief voor de zending Richmond, 15 maart 2018

“En Philippus opende zijn mond en uitgaande van dat Schriftwoord predikte hij hem Jezus” (Hand. 8:35).

Zo kwam het evangelie naar Afrika. Nadat Philippus het goede nieuws had gebracht aan de syncretisten in Samaria die uit waren op wonderen, werd hij door de Geest gestuurd naar de man uit Ethiopie. Die was bij een boekwinkel in Jeruzalem geweest en zat te lezen in Jesaja 53. Over het lam van God, dat de zonden van de wereld zou wegnemen. Het hoogtepunt van de geschiedenis.

We gaan weer Pasika vieren hier in Afrika. De gemeenten zijn druk bezig met de voorbereiding. De verkondiging van het evangelie van kruis en opstanding vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Overal in Afrika. Ook de gemeenten hier in het zuiden van Kwa-Zulu maken er samen een drie dagen durend feest van op de zendingspost Enkumane. Bidt dat het gezegende samenkomsten mogen zijn.

Onlangs had ik Ds. Funeka van Enkumane op bezoek. Hij was in een bijzonder goede stemming. In december hebben 21 volwassenen belijdenis afgelegd van hun geloof in zijn gemeente. De meesten waren van heidense achtergrond en werden tegelijk gedoopt. Ook mocht hij 35 kinderen dopen. Nog niet eerder in zijn bediening was de oogst zo groot. Hij was helemaal opgeveerd. Toen ik hem vroeg of hij al dacht aan ophouden (hij is al 69), zei hij: “Het gaat zo fijn, ik zou nog wel even willen doorgaan”. Goed nieuws. Er is namelijk nog geen vervanger voor hem. Ik zei: “Heb je ook foto’s van die heuglijke gebeurtenis?” Hij antwoordde: “ Ik was te druk om daaraan te denken”. Helaas dus: geen plaatjes. Maar ook daarzonder mag u bidden voor de nieuwe gelovigen en hun gezinnen.

Ook de andere gemeenten melden groei. Alleen van Ndaleni kreeg ik het bericht, dat er niet alleen nieuwelingen bij kwamen, maar dat het afgelopen jaar ook een aantal leden vertrokken was. Een van hen, een jonge arts, had zoals Demas (II Tim. 4:10) ‘uit liefde voor de tegenwoordige wereld’ het geloof verlaten. Hij had een tweede vrouw genomen en was teruggevallen in de voorouderverering. Zeer verdrietig. Bidt voor hem, maar vooral voor zijn eerste vrouw en zoontje.

Jackson, onze zeer gewaardeerde ouderling van Ndaleni, is weer genezen van TBC. Waarvoor we erg dankbaar zijn. Hij vraagt gebed voor zijn werksituatie. Hij is leraar aan een school op 60 km afstand van zijn huis. Hij probeert al enkele jaren om werk dicht bij huis te krijgen. Hij reist heen en weer elke dag. De inspecteurs van onderwijs hebben geen begrip voor zijn situatie. Bidt voor hem en zijn gezin.

Met onze vier studenten, die hier op Ndaleni de in dienst opleiding met afstandsonderricht vanuit Potchefstroom volgen, gaat het goed. Ze hebben wel wat moeite met de hoge eisen die Potch. stelt. Maar ze hebben een goede naam in de gemeente. En dat is alles waard.

Onlangs waren Merrel en ik op een feestje in Esimozomeni, waar een van hen, Khula Mbanjwa, een toespraak hield. We waren zeer onder de indruk. Niet alleen hield hij een indringend en coherent verhaal. Hij toonde ook een groot gevoel voor humor. De naam van een van zijn collega’s, Mongameli, betekent: ‘president’. Khula zei: Hij was er met zijn hele ‘kabinet’: Mongameli, Phungula en Reitsema. Hem en
ook de verdere leden van zijn ‘kabinet’ in uw gebeden aanbevolen.

In de Heer, uw zendeling,
Arie

Khula en Mongameli v2

Khula en Mongameli