IMG_1286 Bevestiging Ds. Funeka te Enkumane

Richmond, 26 januari 2017

Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen inkeer nodig hebben” (Lukas 15:7)

          Het was even wennen om van de temperaturen rond het vriespunt plotseling weer in de warmte van KwaZulu overgeplaatst te zijn. Na aankomst moesten we ook weer leren leven met een zeer onregelmatige watervoorziening. Zomaar een paar dagen geen druppel water uit de kraan. Gelukkig had collega Phungula nog een voorraad in zijn regentank. Onze dochter Anne belde vanuit een vluchtelingenkamp in een woestijngebied in Zuid-Soedan. Ze zou de volgende dag een toespraak houden voor de kampbewoners –grotendeels Moslims uit het Noorden – om te vieren, dat ze door de assistentie van Medair water hadden. Ik wees haar op Jesaja 12 en Joh.7:37 waar Jezus zegt: “Wie dorst heeft kome tot mij”. Ze vertelde later, dat het fijn was om de vergelijking te kunnen maken tussen de behoefte aan water en de geestelijke nood van de mens. Ik besloot zelf om voor de Zoeloes ook maar over deze teksten te preken. Ndaleni had ook een paar dagen zonder water gezeten.

         Het was een genoegen om weer onze oude vrienden te ontmoeten. In het bijzonder om op de beide eerste zondagen Nkosinathi Makhonza weer in de kerk te mogen zien. Hij vertelde hoe hij terug was gekomen naar de Heer. Enkele jaren geleden had hij zijn studie theologie afgebroken, omdat hij helemaal op het verkeerde pad was geraakt. Hij had topcijfers voor Grieks en Hebreeuws, maar op moreel gebied was hij totaal de kluts kwijt geraakt. Hij had werk gevonden in de buurt van Durban. Sibu, een van de ouderlingen van Ndengezi, had hem opgezocht en weer meegenomen naar de kerkdiensten. Hij vertelde vol vreugde dat de Heer hem weer gevonden had. Hij is bezig zich te bekwamen als elektricien en wil zich graag inzetten in de gemeente. Antwoord op vele gebeden!

            De theologische studenten hebben in de maand december volop meegedaan met evangelisatie campagnes in het gebied rond Ndaleni. Mdu vordert goed met zijn studie in Potchefstroom. Bidt voor hem. Khula, Eric en Mongameli gaan in februari in Richmond beginnen met afstandsonderricht via Potch. Terzelfder tijd zullen ze meedoen in de gemeente hier. Bidt, dat dit programma goed van de grond mag komen. In mei is er een conferentie over de toekomst van de opleiding van voorgangers voor de gereformeerde gemeenten in Kwa Zulu. De bedoeling is om de juiste weg te vinden in de nood die er is. De huidige predikanten hier in het Zuiden van Natal worden steeds ouder. De jongste (Phungula) is 52. Er moeten leiders komen voor de toekomst. Er moet dringend nagedacht worden over wat gaat werken voor de specifieke context van de kerken hier en hun gemeentelijke en missionaire taak.

             Eric Miya, een van de studenten, is de afgelopen week verloofd met een meisje uit de streek rond het Mukhanyo seminarie, waar hij een paar jaar heeft gestudeerd. De jongedochter heet Naledi Malote. Ze studeert voor ‘paramedic’. Ze komt uit de Pedi stam, maar spreekt gelukkig vloeiend Zoeloe. Eric is bezig Pedi te leren. De vrienden van de bruidegom, die meegingen naar het verlovingsfeest om te onderhandelen over de bruidsprijs, schrokken nogal toen ze hoorden, dat de Pedi’s zestien koeien wilden (bij de Zoeloes is dat 11). Overigens vertelde ouderling Shoba, een van hen, dat zoals de Afrikaners zeggen: “Die pap altyd warmer gekook word, as dit geëet word”. Bidt voor Eric en Naledi.

             De dag na onze aankomst in Richmond mochten we aanwezig zijn bij de bevestiging van Ds. Funeka  te Enkumane. Hoewel hij al met pensioen is, is hij bereid om nog een paar jaar te dienen in de gemeente IDwala lenSindiso. Er is voorlopig geen vervanger, dus we zijn blij met zijn inzet. Het was een vreugdevolle dag voor Ds.Funeka en zijn vrouw en de gemeente rondom de zendingspost.

Een hartelijke groet vanuit het warme KwaZulu,

In de Heer,

Arie Reitsema

Ds. en mw. Funeka
Ds. en mw. Funeka

Khehla Miya en Naledi v2
Naledi en Eric