In zijn boekje ‘Brieven uit de hel’ laat C.S.Lewis ergens een senior duivel tegen een junior duivel zeggen: “Als je het voor elkaar krijgt, dat ze niet meer bidden, dan is de klus geklaard”. Hij had gelijk. Dus hier is weer een gebedsbrief, zodat u weet waarvoor gebeden en waarvoor gedankt moet worden.

Belijdenis en doop

Onder in de vallei van de Umkomaas was het een vreugdevolle zondag onlangs. In de kleine gemeente van VishaVisha deden 8 jongelui belijdenis van hun geloof. We danken de Heer en bidden voor deze jonge mensen. Er is weinig emplooi in die afgelegen wereld, waar de mensen leven van hun mielieveldjes en het houden van een paar koeien, geiten en kippen. De jongelui zullen straks wel weer naar de grote stad vertrekken. We bidden, dat ze daar een christelijke gemeente mogen vinden, waar ze verder kunnen groeien in het geloof. Boven op de hoogvlakte rondom de zendingspost Enkumane heeft Ds. Funeka pas ook zes mensen gedoopt. We bidden ook voor hen en voor de hele gemeente van iDwala leNsindiso.

Herbegrafenis Ds.Vonkeman

Op diezelfde zendingspost had onlangs een curieuze begrafenis plaats. Wijlen Ds. Vonkeman had graag begraven willen worden tussen zijn mensen. Toen hij overleed in 2010 en er snel een besluit moest worden genomen over de begraafplek, lukte het niet om aan zijn wens te voldoen. Inmiddels is dat rechtgezet. Hij lag begraven op een algemene begraafplaats in Pietermaritzburg. Bij een bezoek aan het graf van hun vader waren de kinderen van Vonkeman geschokt hoe de hele begraafplaats in een ernstige staat van verwaarlozing was geraakt. Zoon Gert vroeg zich af of er niet iets aan gedaan kon worden. Het plan rijpte om hun vader te herbegraven op Groothoek.

Op 20 juni was het zover. Ds. Phungula leidde een herdenkingsdienst en Ds. Funeka preekte. Behalve Herman die in Canada woont, waren de kinderen en meeste kleinkinderen aanwezig, samen met de broeders en zusters van Enkumane. Hans ligt nu naast zijn trouwe evangelist Mzizi vlakbij de oude pastorie. Met uitzicht op de Umkomaasvallei waar hij vele voetstappen had liggen. En wachtend op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, die hij diende als zendeling onder de Zoeloes.

Conferentie

De gemeente van KwaMncane heeft op 27 juli een conferentie georganiseerd voor mannen. Men hoopt vele mannen te trekken uit al onze Zoeloegemeenten in Zuidelijk KwaZulu. Ds. Sithole zei, dat door de sterke emancipatie beweging onder de vrouwen veel mannen zich bedreigd voelen in hun positie. Daar hebben ze het dikwijls ook naar gemaakt. Toch is het zeer goed om hun een hart onder de riem te steken en te wijzen op hun roeping in het koninkrijk van de Heer. Bidt voor de conferentie.

Studenten

Van de studenten horen we goede berichten. Ze zien nogal op tegen het volgende semester, wanneer Hebreeuws weer aan de orde komt. Bidt voor hen. Mongameli spreekt heel bezield en opgetogen over zijn belijdenisklas van vijftien jongelui op Ndaleni. En Khula en zijn vrouw verwachten een baby aan het eind van het jaar. We bidden voor hen.

                      Een hartelijke groet van uw oude zendeling, in de Heer, Arie Reitsema

Bron afbeelding:  Baby Spot – First Month Bible Verse to Pray On

Fillipenzen 4 6-8 - Wees niet bezorgd - BabySpot First Month BV to Pray On