Hem verkondigen wij, wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten,
om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.
” (Kolossenzen 1:28,29).

De kerk in Afrika groeit. Ook de meeste gemeenten van onze Zoeloe sprekende zusterkerken breiden zich uit. Het ene jaar meer, het andere minder, maar over het algemeen groei. In aantallen.
Als de apostel Paulus het over groei heeft, gaat het echter meestal over geestelijke groei. Zo ook in zijn brief aan de Kolossenzen. Hij hoopt, dat ieder mens tot volmaaktheid in Christus komt. Niet een elite in de gemeente, maar ieder mens. En hoe wordt die volwassen relatie met Christus bereikt? Als we onderricht worden in Zijn Woord.
Het onderricht in de Schrift heeft de hoogste prioriteit. Het Christendom in Afrika drijft dikwijls op de emotie. Vooral nu les geven uit de Bijbel op de scholen verboden is in het nieuwe Zuid-Afrika, staat het er met de Bijbelkennis onder de Christenen meestal niet best voor. Het gevolg is, dat men gemakkelijk wordt meegezogen door allerlei wind van leer. Allerlei sekten verslaan hun tienduizenden.
We bidden voor het zondagsschoolwerk in de gemeenten en al de Bijbelklassen die worden gegeven. Op Ndaleni is student Mongameli bezig met de catechese. Ds.Phungula doet de bijbelstudies voor de oudere jeugd. Op Esimozomeni is student Khula ingeschakeld. Ds. Funeka heeft op VishaVisha en Enkumane een nieuwe belijdenisklas. En Ds.Sithole begon pas weer op KwaMncane met een groep van 10 jongelui die belijdenis willen doen. Hij wordt bijgestaan door student Sibu. We bidden voor al die klassen. Dat de jonge Christenen mogen groeien in kennis van hun Heer.
Een grote handicap in het werk onder de jeugd is het feit, dat er veel meer vrouwen en meisjes tot geloof komen dan jongens en mannen. Ook hier in het Westen is de balans scheef. Maar in KwaZulu is het nog schrijnender. We bidden dat de Heer speciaal de harten van jonge mannen mag openen. Zodat er in de toekomst meer christelijke gezinnen mogen komen. De hele trend in de cultuur is gericht op afbraak van de families, de bouwstenen van een gezonde samenleving.
Op Umbumbulu zijn onlangs 8 moorden gepleegd in het gebied rondom de kerk. De mensen leven in vrees. Kinderen gaan niet naar school. Ds.Hlela vraagt gebed voor de situatie.
Sizwe, de zoon van Ds.Sithole, heeft een hoornvliestransplantatie gehad aan één van zijn ogen. Hij begon helemaal blind te worden, maar kan nu weer zien. Tot grote vreugde van hem en zijn familie. Binnenkort worden de hechtingen er uit gehaald. We bidden, dat alles goed mag blijven gaan.
Student Miya en zijn vrouw verwachten een baby tegen Kerst. Student Khula en zijn verloofde hopen in december te trouwen. Bidt voor hen.
November is de maand van de schoolexamens. En daarna de zomervakanties.
We bidden, dat de jongelui  de zomertijd  zinvol mogen besteden. In het verleden waren er dikwijls evangeliesatiecampagnes in die periode. We bidden, dat die traditie mag worden voortgezet.

Hartelijk gegroet, In de Heer,
Arie Reitsema

4 Studenten Theologie II

4 Studenten theologie.
Sibu Ngcobo
Khehla Miya
Mongameli Masuku
Khula Mbanjwa

Ze volgen op afstand hun opleiding voor predikant.
Ds Phungula begeleidt hen.