Gebedsbrief voor de Zending

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn” (Joh. 13:35).

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen, die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn,Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft, dat u mij hebt gezonden” (Joh.17:20,21)

          Onderlinge liefde en éénheid onder de Christenen is voorwaarde voor een effectief getuigenis in de wereld. Daar schort het nogal eens aan. Ook in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Het gescheiden optrekken in het verleden speelt de Christenen van vandaag nog steeds parten. En het lijkt soms wel of de verschillende taal en rassengroepen nog verder uit elkaar gaan dan in het verleden het geval was. Ook al is er institutionele eenheid. Onderlinge liefde is vaak ver te zoeken. Ik weet dat dit een generalisering is, maar vooral in een politiek onstabiele situatie hebben wij als Christenen elkaar hard nodig. De duivel lacht in zijn vuistje als er van liefde en eenheid weinig te zien is. In mijn gesprekken met de Zoeloebroeders komt dit gemis op het moment nogal sterk naar voren.

           Toen het Zuid-Afrikaanse team de rugby wereldcup won onlangs, sprak men in de samenleving over een nieuwe kans voor betere verhoudingen tussen blank en zwart. Maar ‘brood en spelen’ zijn een zwakke basis voor éénheid. Als de Geest niet werkt onder de mensen is er weinig hoop. Laten we bidden voor onze broeders en zusters in Zuid-Afrika van alle bevolkingsgroepen. De uitdagingen zijn groot! De secularisatie verslaat zijn miljoenen.

           De jeugd van de Zoeloegemeenten in het Zuiden van KwaZulu hield een conferentie in oktober. Er kwamen een paar honderd jonge mensen. Wat opviel is, dat de balans tussen jongens en meiden nog even scheef is als altijd. De verhouding is ongeveer 1 op 3. Dat is overigens dezelfde malaise, die in de westerse wereld te zien is. Volgens onderzoeken is de verhouding in Amerikaanse kerken 3 op 5. Engeland staat er veel slechter voor. Ook in Nederland is het aantal gelovige jongemannen een stuk kleiner dan jonge vrouwen. Het probleem wordt zichtbaar in afnemende aantallen jonge Christelijke gezinnen. Bidt, dat speciaal jonge mannen mogen worden aangetrokken door het evangelie.

           In de gemeente van Ndaleni zullen aanstaande zondag 10 mensen belijdenis doen, waaronder twee zonen van Ds.Phungula. Het getal bijwoners in de nieuwe kerk van Howick groeit gestaag. Er zijn 11 nieuwelingen op belijdeniscatechisatie. Bidt voor hen. De kerkenraad van KwaMncane, waar Howick onder valt, heeft een evangelisatie actie gepland van 18-30 november. Sibu Ngcobo onze student die daar werkt samen met Ds.Sithole, is er enthousiast over.

           De kleine gemeente van Mid-Illovo/Eston beraadt zich over de vraag hoe het verder moet als Ds.Zaca met emeritaat gaat (per 1 januari). Bidt, dat de zusterkerken meewerken aan een oplossing.

      We zijn dankbaar, dat er nog veel kansen zijn voor de verkondiging van het evangelie ondanks de verruwende samenleving. Onthoudt uw steun aan de zending van de jonge gemeenten niet!

In de Heer, Arie Reitsema

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Johannes 17 20-21 - Een in Mij - SlidePlayer