Rechtvaardigheid verheft een volk, zonde maakt het te schande
(Spreuken 14 : 34).

Het is nu al meer dan een jaar, dat de bevolking van Zuid-Afrika via de media kan horen hoe omvangrijk de corruptie was, die de leiders van het land in zijn greep had. Er wordt elke dag over gerapporteerd. Het is goed, dat er transparant verslag wordt gegeven. Maar het is deprimerend, dat er nog vrijwel geen straffen worden uitgedeeld. Vele machtigen, die miljoenen achterover hebben gedrukt, bekleden nog steeds hoge posities. Een half jaar geleden was er nog hoop onder de mensen, dat boosdoeners gestraft zouden worden. Nu heerst verslagenheid. De rijken worden nog steeds rijker en de armen steeds armer. Bidt voor de leden van de kleine Zoeloe gemeenten, dat ze hun vertrouwen op de Heer mogen stellen. Ook, dat de enkeling die een hoge positie heeft, niet meedoet met de alom heersende corruptie en toch beschermd wordt.

In de negentiger jaren moesten we het houden van jeugdmeetings in de avonden stoppen omdat het onveilig werd vanwege het geweld plegen in de burgeroorlog: Duizend moorden in die jaren in het gebied van Ndaleni. Nu is het rustiger geworden op het politieke front. De criminaliteit grijpt echter steeds meer om zich heen. Het is vooral voor vrouwen en meisjes niet veilig om na donker op straat te zijn. En het is vroeg donker in de winter. Maar ook ’s zomers gaat de zon tegen half acht al onder. Het wordt steeds moeilijker om jeugdmeetings en gebedssamenkomsten te houden. Bidt, dat de gemeenten creatieve oplossingen mogen vinden om gemeenschap te oefenen. Je kunt niet iedereen, die naar een samenkomst wil komen, ophalen met een auto. Juist de transportkosten van de gemeenten rijzen de pan uit. Bidt om wijsheid bij hen die leiding moeten geven.

Een van de oorzaken van de toenemende criminaliteit is het stukbreken van de gezinnen. Grote groepen jongeren groeien op voor galg en rad. Hun oma’s kregen kinderen zonder getrouwd te zijn. Of als ze het wel waren, werden ze ook door hun mannen bedrogen. Nu de kinderen zelf opgroeien herhaalt het patroon zich. Vele vrouwen zijn op hun dertigste al oma. Een hoogleraar gynaecologie klaagde voor de radio, dat men 20 jaar geleden er in slaagde om met medicijnen de overdracht van het Aidsvirus van moeder naar kind te verhinderen. Nu echter worden diezelfde kinderen buitenechtelijk zwanger en alsnog met het Aidsvirus besmet. Een liederlijke samenleving. Te midden van dit alles heeft de christelijke kerk een taak om de liefde van Jezus, die van zondaren houdt, te laten zien. En een nieuwe levensstijl! Dat kan alleen door een krachtige werking van de Heilige Geest. En een alerte kerkelijke gemeenschap die zich met alle kracht werpt op het begeleiden van de jongere generatie. Een grote uitdaging!

Bovengenoemde zorgen drongen zich aan ons op, toen we in augustus een bezoek brachten aan Kwa Zoeloe. Blijf bidden voor de jonge gemeenten. Voor hen die leiding moeten geven. Voor de vele vrouwen die het moeilijk hebben thuis. Voor de jongeren die opgroeien in deze samenleving. Voor de studenten, Mongameli, Khehla, Khula en Sibusiso.

Bidt ook voor de gemeente van Mid-Illovo, wier predikant, Ds.Zaca, toe is aan zijn emeritaat. Bidt om wijsheid hoe het nu verder moet.

Tenslotte: dank de Heer, dat de verkondiging van het evangelie nog steeds door mag gaan in vrijheid, ondanks alle belemmeringen die de duivel probeert op ons pad te leggen. Christus heeft de leiding! Het is Zijn werk!

In Hem, Arie Reitsema

Bron afbeelding: BibleWordings-com

Spreuken 14 34 - Gerechtigheid verhoogt een volk - BibleWordings-com