Hij ging de berg op om er te bidden(Marcus 6:46)

De leerlingen van Jezus zijn alleen in de boot  op het meer van Galilea. Onderweg naar de overkant. Ze hebben hevige tegenwind en komen nauwelijks vooruit. Intussen is Jezus op de berg om te bidden.

Goed om te weten, dat je in storm of tegenwind er zeker van kunt zijn, dat Jezus voor ons bidt. De kerk is vaak afgebeeld als een boot. We zijn op weg naar de overkant. Het mag lijken alsof Hij niet bij ons is. Maar Hij bidt voor ons! En via onze gebeden kunnen we contact houden met hem.

Het zijn moeilijke tijden. Evenals in ons land hebben ook de zusterkerken in Zuid-Afrika moeite om het onderlinge contact te onderhouden. Toch zijn er veel zaken om dankbaar voor te zijn. Hoewel een heel aantal gemeenteleden besmet zijn of zijn geweest met het corona virus, is tot dusver niemand van hen er aan overleden. Ds. Phungula en zijn vrouw hebben het gehad. Beiden zijn volledig hersteld. Ook  student Khula Mbanjwa is hersteld. Evenals ouderling  Jackson Sithole en zijn gezin. In het gebied waar onze zusterkerken present zijn, komen erg veel sterfgevallen voor. Bidt om wijze besluiten ten aanzien van het bijwonen van begrafenissen.

Men mag weer samenkomen tegenwoordig. Maar er zijn wel lastige beperkingen. Samenkomsten in schoolgebouwen zijn verboden door het departement van onderwijs. Verschillende gemeenten hebben een ander onderkomen moeten zoeken. Aan de overkant van de Umkomaasrivier proberen we nu samen te komen in een gemeenschapsgebouw op Nhlamvini. In het Emakhuzeni gebied wordt vergaderd in de huizen van kerkleden. Ook op Spence in de buurt van Richmond is dit het geval. Pietermaritzburg heeft de kerkdeuren weer open gezet, maar de opkomst is nog steeds gering. De vrouwenleidsters Susile en Nomusa zijn als altijd zeer trouw in hun dienst.

Bidt, dat de contacten in die grote miljoenenstad mogen groeien.
Er is nog steeds geen oplossing voor de opvolging van de predikanten Zaca en Funeka, die met emeritaat gaan. Een classisvergadering, die dit zou behandelen, is uitgesteld tot februari.

Ds.Sithole heeft 11 nieuwe catechisanten op zijn belijdenisklas. Hij is bezig om student Sibu Ngcobo in te werken en hoopt, dat deze hem over enkele jaren kan opvolgen. Sithole is 62. De overige studenten zijn voor hun halfjaars examens geslaagd. De studie is wel erg bemoeilijkt vanwege Covid. Alle vier hopen op zijn vroegst eind 2021 klaar te zijn met hun studie. Ook Mahlangu, die in Potchefstroom bezig is met zijn M.Div., heeft nog anderhalf jaar voor de boeg. Hij schijnt trouwplannen te  hebben. Bidt voor hem. Van de jonge Hadebe, die vorig jaar op het Mukhanyo seminarie is begonnen, horen we goede berichten.

De relaties tussen de gemeente Dwala Lensindiso en de kliniek op Groothoek staan enigszins onder druk. Bidt voor goede samenwerking.

De Zuid-Afrikaanse economie heeft zwaar te lijden van de pandemie. Miljoenen mensen hebben hun baan verloren. De officiële werkloosheidscijfers zijn gestegen van 29% naar 35%. De werkelijke percentages liggen nog veel hoger.  De gemeenten zijn dankbaar voor de voedselhulp die ze van Nederland hebben ontvangen. De hulpverlening van de regering van ZA lijdt aan ernstige corruptie.

De financiële situatie van de gemeenten is zorgelijk. De meesten zijn voornamelijk afhankelijk van zondagse collecten. Waar men de bijdragen via de bank betaalt, zoals in Ndaleni, valt het gelukkig nog wel mee.

We weten ons verzekerd, dat de toekomst van de kerk in de handen van onze Heer ligt. En daar is het veilig.

Hartelijk gegroet, in Hem, Arie Reitsema

Source Picture:   SlideShare

Markus 6 45-49 - Hij ging de berg op om te bidden - SlideShare